Groen Doen

OLCO wil met u streven naar duurzame huisvesting en adviseert u als MVO partner bij uw huidige en nieuwe gebouw(en) om dat doel te behalen. Huisvesting waar iedereen prettig verblijft en de gebruiker centraal staat. OLCO inspireert en motiveert om uw huisvesting beter te organiseren en exploiteren. Dit op een manier die past bij uw organisatie en uw doelstellingen. OLCO doet dit vanuit de Groen Doen filosofie, onze vertaling van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Het inzetten op Groen Doen creëert extra waarde voor uw huisvesting, maakt van nieuw en bestaand vastgoed een prettige verblijfsomgeving en biedt lagere exploitatielasten. Groen Doen is gebaseerd op People, Planet, Profit en Process, de centrale pijlers en hun onderlinge samenhang. Wij hanteren deze kernwaarden zowel voor onze eigen organisatie als in ons advies en in onze projecten Groen Doen. Dit principe is altijd lonend in te zetten op elk vraagstuk omtrent huisvesting.

Wij kunnen dit voor u concreet maken in de Groen Doen Meting van uw bestaande gebouw.

 

 

"Groen Doen is onze toegevoegde waarde binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om uw huisvesting te ontwikkelen!