People

Binnen de pijler 'People', staat het welzijn van de gebruikers centraal bij functionaliteit: de aspecten gebruiksgemak, comfort in klimaat en logistiek. De behoefte van de gebruikers vraagt om een maatwerkoplossing voor uw huisvesting in functionaliteit. De mate van een tevreden gebruiker is daarbij de graadmeter bij het realiseren/vernieuwen van huisvesting. OLCO houdt hierbij vast aan de volgende doelen:

  • Centraal stellen van gebruikers en personeel, gebruiksgemak optimaliseren;
  • Functioneel ontwerp en indeling vastgoedobject;
  • Goed afgestemd klimaat op de gebruiksfuncties.