Planet

In de pijler ‘Planet’ staat het effect van huisvesting op de leefwereld centraal, de planeet. De manier van huisvesten weerspiegelt uw organisatie. Ook onze huisvesting is zo ingericht. Het Groen Doen handelen richt zich op (her)gebruik van materialen, het minimaliseren van de impact op de natuurlijke omgeving van bouwen en het gebouw. Hierbij optimaliseert OLCO de consequenties van onderhoud en exploitatie van uw huisvesting. De volgende doelen zijn gesteld:

  • Het realiseren van een CO2-neutrale bedrijfsvoering;
  • Het minimaliseren van de energiestromen door inzet van innovatieve technieken en duurzame materialen;
  • Het optimaal gebruiken van duurzame energiebronnen;
  • De realisatie van een gebouw dat optimaal scoort op de GPR, namelijk minimaal acht.