Process

OLCO is als geen ander in staat om u vanaf de planvorming te adviseren in uw huisvestingsvraagstuk. Wij werken altijd in duidelijke termijnen en budgetten op basis van een duidelijk gedragen einddoel. In onze sturing hanteren wij de aspecten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit en een uitgebreid risicomanagement model (GOTIK+R). De beslismomenten voor stakeholders zijn daarmee helder en tijdsverlies en (faal)kosten worden voorkomen. Inzicht en keuzes worden vervroegd ten opzichte van een traditioneel proces. OLCO gebruikt de ‘Lean’ methodiek om het hele proces te versnellen en kosten te besparen. De volgende doelen zijn gesteld:

  • Het toepassen van 'Lean' ontwerpen en bouwen;
  • Altijd inzicht in het eindresultaat op elk gewenst moment.