Profit

Investeringen als gevolg van Groen Doen zijn altijd lonend. Dit vertaalt zich in duurzame Profit. OLCO optimaliseert altijd de life cycle costs ten opzichte van de financiële mogelijkheden. Als expert op dit vlak, zullen wij een opdrachtgever bewust maken van investeringen en maatregelen in huisvesting die resulteren in een voordeel tijdens de fase van gebruik en exploitatie. Wij brengen de kosten en opbrengsten van dergelijke maatregelen deskundig in kaart. Hiermee bent u altijd verzekerd van een optimaal duurzaam advies, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Onder de Pijler Profit zijn de volgende doelen gesteld:

  • Altijd een analyse van maatregelen koppelen aan de tijdsperiode van het gebruik en/of exploitatie;
  • Investering en exploitatie met elkaar in verband brengen op onderhoud, energie, vervangingen en gebruiksaspecten;
  • Het samen met u uitwerken van het ‘duurzame bouwstenen model’ om lonende maatregelen in het project inzichtelijk te maken.