Aanbesteden

In de huidige politiek is aanbesteden een belangrijk onderdeel geworden van elk huisvestingsproces. Van openbaar tot niet openbaar, wel of niet Europees, Design & Build tot traditioneel. Alle types (geïntegreerde) contracten en vormen van aanbesteding zijn bij OLCO bekend en kunnen voor u worden georganiseerd. Belangrijk bij een aanbesteding vinden wij dat wij u vooraf inzicht bieden welke aanbestedingsstrategie het beste past bij uw profiel en behoefte. Dit bepalen wij op basis van beschikbaar budget, gewenste zekerheid en kennis van bouwen. Aan de hand van onze ruime ervaring en het feit dat we zowel aanbestedingen organiseren als op aanbestedingen inschrijven zorgt ervoor dat wij u goed kunnen bijstaan en adviseren om uw project succesvol in de markt te plaatsen.

De werkzaamheden voor een aanbesteding bestaan uit het opstellen van de verschillende documenten zoals selectie- en gunningsleidraden, concept contracten en nota’s, als ook het publiceren van de aanbesteding en de communicatie tijdens de aanbesteding. Belangrijk daarbij vinden wij een gunningmatrix op te stellen, die past bij de marktsituatie en uw wensen, met de meeste kans op het gewenste succes. Dit is een belangrijke en complexe afweging van argumenten. Na de aanbesteding kunnen wij het gehele contractmanagement verzorgen. 

Wij hebben onder anderen voor de volgende projecten een aanbesteding georganiseerd: