Exploitatieadvies

Wat zijn de financiële consequenties van de gewenste functionaliteit, kwaliteit en omvang op het gebruik en de exploitatie? Cruciale vragen waar OLCO u kundig in adviseert. Het budgetteren en calculeren van de juiste kosten in alle stadia van een plan is cruciaal voor een gezonde financiële basis van een project. Wij bieden u goed inzicht in de financiële consequenties van een plan op de exploitatie door middel van de 'life cycle cost benadering', waarin groot en klein onderhoud, energie, personeel, gebruik en hun onderlinge samenhang inzichtelijk wordt. Wij hanteren hiervoor ons unieke kostenramings- en exploitatiemodel. Daarmee zijn wij in staat om u al na het opstellen van een Haalbaarheidsstudie of Programma van Eisen, financiële zekerheid te bieden.

Wij hebben onder anderen voor de volgende projecten werkzaamheden verricht: