Groen Doen Meting

OLCO vindt dat huisvesting uw organisatie en bedrijfsvoering op een duurzame wijze moet versterken. Huisvesting die tevreden gebruikers oplevert en toch bespaart op exploitatiekosten en energie. Het begin wordt gemaakt door een analyse van uw huisvesting, het meten van de prestaties en de invloed op uw duurzame karakter. Hiervoor heeft OLCO de Groen Doen-Meting opgesteld om uw huidige situatie in beeld te brengen en binnen de bestaande financiele kaders duurzame kansen te creëren.

Aanpak Groen Doen Meting

De Groen Doen Meting is een vaststelling van de huidige staat van uw huisvesting en een inventarisatie van de mogelijkheden tot verbetering. De doelstelling is om door slimmer en vooral duurzamer de bestaande onderhoudsbudgetten in te zetten uw huisvesting te verbeteren. De Groen Doen Meting is een effectief instrument om duidelijk te bepalen wat u kan bereiken vanuit de pijlers People, Planet, Profit en Process. Wij leren u vooraf kennen door middel van een uitgebreid interview om uw prioriteiten en doelstellingen te bespreken.

Wij hebben onder anderen een Groen Doen Meting verricht voor het bestuurskantoor van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal (KPO) aan de Rector Hellemonstraat.

Onderdelen Groen Doen Meting:

  • Analyse huidige MOP: De Groen Doen Meting geeft een analyse op het Meerjaren Onderhoud Plan (MOP). Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er binnen de gereserveerde budgetten zijn in het verduurzamen van uw huisvesting;
  • Nulmeting: In relatie met de analyse van de MOP wordt een nulmeting uitgevoerd. Dit is de basis waarop het verduurzamen van uw huisvesting in kaart wordt gebracht;
  • Benchmark energiekosten: De Groen Doen Meting resulteert in maatregelen voor het verminderen van het energieverbruik. Efficiënt omgaan met energie is Groen Doen;
  • Verbeteren van het binnenklimaat: De Groen Doen Meting geeft op onderdelen een oplossing voor het verbeteren van het binnenklimaat. Een goed binnenklimaat stimuleert de gebruikers van uw huisvesting;
  • Innovatieve technieken: De Groen Doen Meting geeft inzicht in het verbeteren van de technische staat van uw huisvesting met de laatste technische ontwikkelingen. Hierdoor blijft uw huisvesting up-to-date en maakt u optimaal gebruik van innovatieve technieken.