Haalbaarheidsstudies

Een haalbaarheidsstudie biedt duidelijkheid of uw plan haalbaar is in kosten, functionaliteit en levensduur. Wij vinden 'levensduurdenken' erg van belang om goede huisvesting te ontwikkelen. Deze manier van denken wordt namelijk getoetst aan de fase van het gebruik, de exploitatie, zodat uw wensen altijd in relatie staan tot uw mogelijkheden. Op basis van onze expertise werken wij één of meerdere concepten en/of logistieke modellen uit. Hierdoor worden uw wensen concreet en bent u in staat om keuzes te maken op basis van een heldere afweging. Dit versoepelt de bestuurlijke besluitvorming. Wij maken voor u een helder overzicht en begeleiden u desgewenst verder bij het zetten van de volgende strategische stappen.

Wij hebben voor de volgende projecten een haalbaarheidsstudie verricht: