Procesmanagement

Het procesmanagement van elk project vraagt altijd om maatwerk ten aanzien van de inzet van stakeholders om te komen tot een succesvol traject. Wij bespreken met u de wensen en eisen om het ideale proces op te zetten en hierbij een strategie te bepalen. Daarbij zijn wij voor u zowel sparringpartner als kritisch adviseur. Realisme is daarvoor noodzakelijk. De basis voor ons werk is het opzetten van uitgebreid risicomanagement om de doelstellingen in financieel en technisch opzicht te halen. Wij organiseren het proces zodanig dat u altijd inzicht heeft in dat beoogde resultaat en de noodzakelijke besluitvorming.

De sleutel tot succes bij verandering van huisvesting is de betrokkenheid en het (interne) draagvlak. Wij zorgen dat uw interne procedures voor overleg worden bewaakt en dat medewerkers, docenten, sporters en/of gebruiksgroepen in het proces worden meegenomen. Gevoel voor politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen zijn aspecten die OLCO goed beheerst en het proces soepel doen verlopen. OLCO is voor u de geschikte partner en zorgt voor een eerlijke en open communicatie waarbij wij uw zorgen uit handen nemen. Dit om de gezamenlijk bepaalde doelstellingen te halen.