Programma van eisen

Een Programma van Eisen is fundamenteel om uw eisenpakket aan de markt op te dragen en de uitwerkingen te toetsen. Het biedt u houvast door uw specifieke gebruikersaspecten en ook de technische en functionele eisen vast te leggen. Dit programma is de vertaling van uw visie en financiële mogelijkheden in techniek. Van groot belang is het moment en wijze waarop u de markt laat werken aan dit programma. Dit is in het maatschappelijk vastgoed steeds meer van belang in de geïntegreerde contracten als DBFMO. OLCO heeft hier zeer veel ervaring mee en koppelt techniek aan uw karakteristieke eisen als gebruiker. Wij zorgen voor de juiste mate van detail en vrijheid, afhankelijk van het vervolgtraject.

Wij hebben o.a. voor de volgende projecten een Programma van Eisen opgesteld: