Historie

OLCO is in 1958 opgericht. In de begintijd richtte OLCO zich vooral op de semipermanente bouw, waarbij gebruik werd gemaakt van een zelf ontwikkeld systeem in houtskeletbouw. Op dit gebied was OLCO vooruitstrevend en marktleider in Nederland.

In de jaren ‘70 was OLCO onderdeel van het Nederhorst concern. De hausse van de wederopbouw was inmiddels weggeëbd en er ontstond steeds meer vraag naar permanente bouwsystemen in Nederland. Er werd besloten om hier op in te spelen als vastgoedadviseur en risicodragend bouwer. De projecten waren divers met ondermeer grote projecten van destijds 40 miljoen gulden. Het betrof hier vooral ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en soms ook een sportcomplex, een school of kerk. Toen eind jaren ’70 het bouwen in Nederland sterk terugliep en er meer behoefte aan kleinschaligheid en flexibiliteit ontstond, is OLCO op basis van een management buy-out weer als zelfstandige onderneming verder gegaan. OLCO is steeds een florerend en gezond bedrijf gebleken, dat steeds in staat was zich aan te passen aan de veranderingen in de maatschappij en de veranderingen in de bouwsector.

In de jaren ‘80 verlegde OLCO haar grenzen steeds meer richting het geven van strategisch advies en het projectmanagement binnen de bouwsector. Een organisatie die zich wist te onderscheiden door ook risico’s van opdrachtgevers over te nemen. Het Gemini ziekenhuis te Den Helder was het eerste geïntegreerde contract, budgettair bouwen genoemd, uit die tijd waarvoor OLCO het ontwerp, de bouw en het onderhoud uitvoerde. OLCO was ruim 15 jaar betrokken bij het Gemini Ziekenhuis en ruim 10 jaar als vastgoedspecialist bij het Magnushof te Schagen.

In 1996 is OLCO overgenomen door Guus Hendriksen. Waar OLCO zich vroeger vooral bezighield met de gezondheidszorg, richt OLCO zich sindsdien op meerdere werkgebieden als sport en recreatie, onderwijs en bedrijfshuisvesting. 

In 2012 is het roer overgenomen door Mark Westra, die al geruime tijd werkzaam was binnen de organisatie, en de cultuur en structuur mede heeft opgebouwd. De activiteiten zijn onder de leiding van Mark specifiek gericht op het Maatschappelijk Vastgoed.

OLCO is een flexibele organisatie, met een hoge servicegraad en autonome groei. Herkenbaarheid, flexibiliteit, dynamiek en service zijn de sleutelwoorden voor OLCO, sleutelwoorden die de basis zijn voor uw project van morgen, conceptueel doordacht en strategisch onderbouwd.