Missie

“OLCO zorgt voor kwalitatief goede huisvesting met een duurzaam gezonde exploitatie, waarin gebruikers zich thuis voelen en met regelmaat en plezier terugkomen.” Onze missie vertaalt zich in onze vijf kernwaarden die wij bij elk project hanteren:

  • Wij denken en handelen in uw belangen;
  • Wij nemen u mee in een duurzaam ontwikkelproces door middel van Groen Doen;
  • Wij adviseren in uw behoefte om efficiënt met middelen om te gaan;
  • Wij zorgen voor tevreden gebruikers;
  • Wij staan 100% achter ons advies en geven zelfs garanties op het resultaat.