Samenwerkingsvormen

De basis voor een vruchtbare samenwerking is een relatie gebaseerd op vertrouwen, goede communicatie en een constructief kritische houding. Onze ervaring met knelpunten en behoeften in het maatschappelijk vastgoed heeft onze visie op samenwerking bepaald en tevens ons motto: “Conceptueel in denken, strategisch in aanpak”. Wij adviseren u als gebruiker of eigenaar van uw huisvesting bij alle stadia van de levenscyclus van een gebouw. Op basis van de door u gewenste zekerheid kunnen wij op meerdere manieren met u samenwerken. Voor een optimale samenwerking gaan wij graag met u om de tafel om de perfecte balans in uw wensen te realiseren.

Traditionele samenwerking

Wij treden op als uw adviseur en coördinator op basis van een vaste prijs voor een onderzoek of procesbegeleiding. Al naar gelang de wensen rondom de levenscyclus van uw vastgoed, huisvesting en accommodaties, leveren wij onze dienstverlening op maat. De kenmerken van deze dienstverlening zijn 'doelgerichtheid' en 'flexibiliteit' om u zo perfect maatwerk te leveren. Dit uiteraard met een strakke sturing op de planning en taakstellend budget. Een eventueel vervolg kan op basis van uw behoefte aan zekerheid en de beste vervolgstappen, naar keuze worden ingevuld.

Samenwerking met ontwerpmanagement

Bij deze dienstverlening biedt OLCO u opbouwend meer zekerheid en neemt risico’s gedeeltelijk van u over. Onderdelen van planvorming zoals het ontwerp en de technische uitwerkingen worden onder verantwoording en risico van OLCO verricht. OLCO heeft de regie over partijen strak in handen. Wij contracteren de adviseurs en verzorgen voor u de budget- en planningsbewaking. U heeft hiermee tegen een vast tarief de complete planvorming geregeld. In de uitvoeringsfase treedt OLCO op als directievoerder van de opdrachtgever.

Geïntegreerde samenwerking

Bij deze dienstverlening biedt OLCO u maximale financiële zekerheid. OLCO neemt niet alleen het ontwerprisico, maar ook het aanbestedings- en uitvoeringsrisico van u over. De kaders en de kwaliteitseisen worden in een Technische Omschrijving bij het contract vastgelegd en risico’s worden voor u uitgesloten. In geval van ontwerp- of uitvoeringsaspecten is OLCO de enige partij die u hoeft aan te spreken. U behoudt echter als opdrachtgever wel de volledige inspraak en invloed op het ontwerp tijdens het proces. OLCO contracteert zowel het ontwerpteam als het uitvoerend team. Doordat OLCO eindverantwoordelijk is voor het totaal zijn de belangen van de opdrachtgever en van OLCO geheel gelijkgeschakeld.