Onderwijs

Binnen de primair- en voortgezet onderwijssector is OLCO sinds de jaren negentig actief. Er is veel ontwikkeling en aandacht voor de kwaliteit van scholen en de doelstelling om de vele verouderde schoolgebouwen te renoveren. OLCO heeft daar onderzoek naar verricht. Het belang voor de leerling en het primaire proces waar het gebouw zijn positieve bijdrage in moet leveren staan voorop. Bredescholen, met kinderopvang, buitenschoolse opvang en andere maatschappelijke functies vragen een gestructureerde aanpak. Wij vertalen deze kennis in efficiënte sturing en het creëren van een breed draagvlak. Thema’s waar onze expertises liggen zijn:

  • Frisse scholen
  • Bekostiging en leerling vergoeding
  • Exploitatie en beheersaspecten
  • Functionele analyse
  • Samenwerking tussen maatschappelijke partners