Zorg

Elke zorgverlener zal een visie moeten hebben over de wijze waarop de huisvesting bijdraagt aan het primaire proces, het verlenen van zorg. Vastgoed is een vast onderdeel in de bedrijfsvoering en professioneel beleid is noodzakelijk. OLCO beschikt over ruime ervaring (sinds 1958) in de zorg en is gespecialiseerd in het zorgvastgoed. Ondersteuning van het bouwbureau of de vastgoedbeheerder om te komen tot efficiënte inzet van middelen en adequate huisvesting. Marktsegmenten waar wij ons op richten zijn: Verpleging en Verzorging (ouderenzorginstellingen), GGZ-instellingen, woon- en zorgcomplexen en zorgconcepten als het zorghotel. Thema’s waar onze expertises liggen zijn:

  • Vastgoedbeheer
  • Logistieke processen
  • Exploitatie en beheersaspecten