In juni 2018 leverde OLCO het Design, Build & Maintain-project ‘Aquamar’ in Katwijk op. Het  6.200 m2 BVO grote complex met wedstrijdbad, multifunctioneelbad en recreatiebad wordt sindsdien intensief gebruikt. Met Emiel Krabbenborg, projectleider bij OLCO, bespreken wij het project. Bijzonder aspect van het project is immers de rol die wij hier momenteel invullen: onderhoudscoördinatie. Hiermee verifiëren wij vanuit eerste hand hoe de keuzes in de ontwerpfase invloed hebben op de succesvolle exploitatie van het complex.

Samenwerking met partners

In februari 2016 heeft OLCO de DBM-aanbesteding gegund gekregen door Gemeente Katwijk. Een 15-jarige onderhoudsperiode is in de opdracht meegegeven, waarin zowel correctief als preventief onderhoud door OLCO Sportsphere wordt opgepakt. Hiervoor is bij de indiening reeds een onderhoudsplan uitgewerkt en zijn de betrokken partners vastgelegd om ook in de meerjarige onderhoudsperiode de nodige werkzaamheden uit te voeren. Denk daarbij aan Lotec Zwembadtechniek, BRI Groep (W & E installaties) en Van Rhijn Bouw. In totaal zijn in de meerjarige onderhoudsperiode zo’n 20 á 25 partners betrokken.

Emiel: “Zij worden ingezet wanneer er in Snagstream (de digitale kwaliteitsborging tool) melding gedaan wordt [PvD1] van een onderhoudsprobleem of wanneer er preventief onderhoud nodig is. Daarnaast spreek ik 3-wekelijks met Sportbedrijf (de exploitant), ben ik 6-wekelijks op locatie en laten we jaarlijks een kwaliteitsmeting conform NEN 2767 uitvoeren. Zo monitoren en waarborgen wij de kwaliteit van het complex”. Het onderhoudsplan, met onder meer een Meerjarig Onderhoudsplan, is bij de oplevering al ingediend om ook het reguliere onderhoud inzichtelijk te maken. Emiel vat samen: “Wij zijn de coördinator tussen de exploitant en gemeente enerzijds, en onze partners anderzijds. Vervolgens controleren wij geregeld of de storingen en/of defecten goed zijn verholpen en of er vervolgwerkzaamheden nodig zijn”.

Volop in bedrijf

In de onderhoudsfase keren wij dus geregeld terug op locatie. “Hierbij zien we veel enthousiaste gebruikers die het zwembad volop in gebruik hebben, mede door de flexibele verhuurmogelijkheden en aanwezige faciliteiten voor verenigingen. Het is fijn om te zien hoe gebruikers graag terugkomen naar het Nieuwe Aquamar”. Dat is immers een belangrijk onderdeel van duurzaamheid en OLCO’s Groen Doen filosofie.

Toch is het zwembad in COVID-tijd geruime tijd niet in gebruik geweest. De beperkingen maakten zwemmen en sporten niet mogelijk, waardoor uiteindelijk ook alle installaties in het zwembad zijn uitgeschakeld. “Dit hebben wij in het onderhoudsplan uiteraard niet voorzien, hoewel er uiteindelijk wel veel correctief onderhoud nodig is geweest om vervolgens de storingen bij het opstarten op te lossen. Installaties zijn simpelweg niet ingericht om lange tijd stil te staan.” Toch is het effect van Corona minimaal geweest, “er is juist van de gelegenheid gebruik gemaakt door alles goed schoon te maken en installaties op laag niveau te laten draaien”, zo stelt zwembadmanager Bas Staats. Daar komt uiteraard voor terug dat na circa 5 jaar het eerste reguliere onderhoud plaats moet gaan vinden. “Langzaamaan schuift de focus in de onderhoudsperiode zo van het correctief naar het preventief onderhoud”.

“De filosofie van OLCO maakt het altijd logisch om hoogwaardige materiaalkeuzes te maken. Een rol in de onderhoudsperiode verandert daar weinig aan. Een DBM-opdracht in het portfolio draagt er vervolgens wel aan bij dat we telkens beter te kunnen sturen op een succesvolle exploitatie, waar we in alle projecten profijt van hebben”. – Emiel Krabbenborg, Projectleider OLCO.

Contractvoordelen

Ervan bewust zijnde dat er een 15-jarige onderhoudstermijn aan de opdracht toegevoegd was, steek je wellicht de ontwerpfase anders in. Emiel reageert hierop: “In feite zijn er weinige aanvullende keuzes genomen met oog op de onderhoudsperiode. OLCO redeneert altijd vanuit de filosofie een fijn [PvD2] gebouw voor de gebruikers te willen creëren. Een duurzaam en onderhoudsarm ontwerp is hiervan vaak het resultaat. Het feit dat wij óf de exploitant daar later financieel voordeel van hebben, verandert daar weinig aan”. Al met al stelt OLCO altijd hoge eisen in de initiatief-, ontwerp- en bouwfase, maar zeker ook in de onderhoudsperiode. Het continu monitoren en onderhouden van het project zal immers de totaal gemaakte kosten reduceren”.

Facts & figures

215.000 bezoekers in 2019, eerste jaar na opening;
780.000 bezoekers sinds opening tot medio februari 2023.