Groots denken concreet maken in maatschappelijk vastgoed

Bewegen

De Schoter

Nieuwbouw sporthal Haarlem
Bewegen

Thuis in zwemmen

Stedelijk Zwembad Oostende (België)

Projecten waar we trots op zijn

Een gebouw is succesvol als mensen er graag komen om te bewegen, leren en werken. Hun activiteiten inspireren ons om samen met u groots te denken. Uw ambities vertalen wij concreet naar goede en duurzame gebouwen met een gezonde exploitatie. Gebouwen waar gebruikers zich prettig voelen en waar zij met regelmaat en plezier terugkomen. Dáár ligt al sinds de oprichting van OLCO in 1958 ons hart.

Onze werkgebieden: bewegen, leren en werken

Bij de realisatie van een publiek gebouw zoals een sportcomplex, zwembad, school of gemeentehuis, spelen veel belangen en gevoeligheden. OLCO voelt zich al zo’n 60 jaar thuis in dat complexe speelveld. Centraal in onze aanpak staan altijd een succesvolle exploitatie en de aantoonbare waarde van het gebouw voor de gebruikers. Uiteindelijk bepaalt dat de kwaliteit van ons werk.
Lees meer

Nieuwsberichten
en projectupdates:

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Gemeente Leiden akkoord met aanbestedingsresultaat nieuwbouw zwembad-ijshal De Vliet!

De Gemeente Leiden heeft gisteren ingestemd met het raadsvoorstel over het aanbestedingsresultaat van de nieuwbouw van het binnenbad en ijshal. OLCO heeft deze Europese procedure in samenspraak met de afdeling Inkoop van de gemeente begeleid. Met aannemer De Vries & Verburg en installateurs BRI, Lotec en Nijssen kijken wij met alle vertrouwen uit naar de bouw en het uiteindelijke resultaat.

In de zomer van 2021 zal het startschot voor de bouw van de nieuwe accommodatie gegeven worden, waarmee zowel schaatsen als zwemmen op een totaal van 2 verdiepingen geaccommodeerd wordt. Het ontwerp is in detail met de toekomstig gebruikers en opdrachtgever besproken, die uiteraard al uitkijken naar de oplevering van dit uiterst duurzame en functionele complex eind 2022.

Je leest hier ook het artikel over de start van het bouwteam.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad de Koerbelt in Rijssen

Zwembad De Koerbelt in Rijssen nadert afronding ontwerpfase

In 2017 besloot Gemeente Rijssen-Holten om het oude bad De Koerbelt te vervangen voor een nieuwbouw. In opdracht van de gemeente Rijssen-Holten heeft architectenbureau Reitsema & Partners een zeer duurzaam gebouw ontworpen welke aansluit bij de landschappelijke eigenschappen van de omgeving. Hiermee is invulling gegeven aan de gewenste voorzieningen, zijnde een 25-meter wedstrijdbad en een 25-meter instructiebad. Tevens wordt het buitenbad gerenoveerd en zal het bestaande recreatiebad vervangen worden voor een volledig uitgerust spraypark. Vanaf begin 2020 is er een bouwteam samengesteld waarmee het ontwerp verder is uitgewerkt. Het laatste ontwerp zal binnenkort het akkoord ontvangen.

Ondertussen is er ook een start gemaakt met het gereedmaken van het terrein. Door AKOR (in dit project samen met Draisma als bouwteampartner betrokken) zijn als eerste stap hiervoor de nodige bomen gekapt, die vanuit natuur-oogpunt in gelijke aantallen ook weer teruggeplaatst worden. De natuur vormt immers een bijzonder element in dit ontwerp doordat de ligweide overloopt in het achterliggende natuurgebied. De nieuw te planten bomen dragen bij aan dit uitgangspunt. De volgende stap is het slopen van de bestaande kleedruimtes en het recreatiebad en het bouwrijp maken van het terrein. Na de zomervakantie zullen de bouwwerkzaamheden echt beginnen.

Projectupdate Zwemcomplex De Welle in Drachten

Hooper Architects ontwerpt nieuw zwemcentrum De Welle

De gemeente Smallingerland heeft Hooper Architects uit Oosterhout aangesteld voor het ontwerpen van het nieuwe zwemcentrum de Welle in Drachten. Een slimme inpassing van de duurzaamheidsambities van de gemeente en OLCO kenmerken het ontwerp en het resultaat is prachtig!

OLCO verzorgt de integrale projectleiding en heeft als onderdeel daarvan het Programma van eisen ontwikkeld en de aanbesteding verzorgd van de architect.  Daarmee kunnen wij de hoge ambities van dit project concreet maken. Hooper Architects is geselecteerd vanwege het sterke ontwerpconcept dat gericht is op een uitstekend functioneel ontwerp in een warme architecturale inpassing. Het resultaat is een invulling passend bij onze visie van circulair ontwikkelen en een optimale exploitatie als voorloper in de sportsector.

Het nieuwe zwemcentrum is ontworpen als een beeldbepalend object in het sportpark rondom de Sportlaan. Het gebouw en het terrein worden gekenmerkt door de groene identiteit en een architectuur die duidelijk een nieuwe stap laat zien in duurzaam bouwen. Het gaat daarbij niet om het realiseren van een gebouw in de natuur, maar een plan dat verweven is met de natuur. Hierin is het gebouw, opgebouwd uit duurzame materialen, net zo belangrijk als delen die de biodiversiteit ondersteunen en tegelijk een positieve bijdrage hebben aan het voorkomen van bijvoorbeeld hittestress. Dit aspect is de kern van zowel het zwemcentrum als de omgeving waarin deze ontworpen is.

Het nieuwe complex biedt ruimte aan recreatief zwemmen, breedte- en topsport. Het zwemcentrum bestaat uit bestaat uit een 50 meter flexibel (top)sport bad, een multifunctioneel bad en een uitgebreid recreatieprogramma waaronder een recreatiebad (incl. golfslag), kleuterzone, peuterbad, wellness en een spraypark. Het zwembad moet gerealiseerd zijn in 2024.

 

Bron afbeelding: Hooper Architects- alle rechten voorbehouden

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Bouwteam nieuwbouw binnenbad-ijshal Leiden van start!

Vandaag heeft het recent geselecteerde bouwteam een geslaagde startbijeenkomst gehad. Onder leiding van OLCO zijn het ontwerp en het proces voor de komende bouwteamperiode doorgenomen. En met de uitvoerende partijen De Vries & Verburg, BRI, Lotec en Nijssen is een eerste stap gezet richting de uitvoering van het project. Complimenten aan het ontwerpteam bestaande uit Slangen + Koenis, Pieters, EWZ, Sublym en Noorman. Het team is enthousiast over het project en staat in de startblokken om te starten met de bouw. Komende zomer is het dan ook al zover. Oplevering staat eind 2022 gepland. Trots dat OLCO het projectmanagement voor dit mooie project voor Gemeente Leiden mag voeren!

Lees hier het nieuwsbericht over de start van deze nieuwe fase.