Groots denken concreet maken in maatschappelijk vastgoed

Bewegen

Waar beweging centraal staat

Nieuwbouw zwembad in Helmond
Bewegen

Bewegen, sporten en ontmoeten

Nieuwbouw Sportcomplex De Altis Rijswijk

Projecten waar we trots op zijn

Een gebouw is succesvol als mensen er graag komen om te bewegen, leren en werken. Hun activiteiten inspireren ons om samen met u groots te denken. Uw ambities vertalen wij concreet naar goede en duurzame gebouwen met een gezonde exploitatie. Gebouwen waar gebruikers zich prettig voelen en waar zij met regelmaat en plezier terugkomen. Dáár ligt al sinds de oprichting van OLCO in 1958 ons hart.

Werken bij OLCO

Bij OLCO begeleid je projecten en geef je advies op gebied van maatschappelijk vastgoed van het 1e idee tot en met het gebruik. Daarbij is duurzaamheid voor jou vanzelfsprekend. En de gebruiker van het gebouw? Die staat centraal in álles wat je doet. Herken jij je zelf hierin? Kijk dan verder voor onze vacatures.
Vacatures

Onze werkgebieden: bewegen, leren en werken

Bij de realisatie van een publiek gebouw zoals een sportcomplex, zwembad, school of gemeentehuis, spelen veel belangen en gevoeligheden. OLCO voelt zich al zo’n 60 jaar thuis in dat complexe speelveld. Centraal in onze aanpak staan altijd een succesvolle exploitatie en de aantoonbare waarde van het gebouw voor de gebruikers. Uiteindelijk bepaalt dat de kwaliteit van ons werk.
Lees meer

Nieuwsberichten
en projectupdates:

Projectupdate Nieuwbouw sporthal Haarlem

Bouw Yvonne van Gennip hal nadert het eindpunt

De bouw van de Yvonne van Genniphal in Haarlem zit in de laatste fase. In een dynamische tijd is er hard doorgewerkt met als resultaat een oplevering die nadert. Eind september vierden we het hoogste punt en sindsdien is het karakteristieke metselwerk nagenoeg afgerond en zijn tribunes en horeca opgezet. Ook op sportvlak is doorgewerkt; de kleedruimtes zijn ontstaan en zijn de sportvloeren geplaatst. In de laatste maand wordt er met eenzelfde instelling richting oplevering toegewerkt. Het metselwerk is zo goed als klaar, waarbij de connectie met de bestaande school zo goed als is afgerond en de karakteristieke klok snel wordt geplaatst.

In januari richten we ons tot de oplevering en de openbare ruimte zal aansluitend snel door de gemeente ingericht worden. Op deze manier krijgt het complex de entree en uitstraling die in het plan voorzien is. Wij kijken met trots terug op een intensief bouwjaar in Haarlem en gaan met goede moed de oplevering tegemoet!

Projectupdate Nieuwbouw zwembad in Venlo

Ontwerpteam nieuwbouw zwembad Venlo gaat aan de slag!

OLCO en Slangen+Koenis architecten hebben op 12 januari het ontwerp voor het nieuwe zwembad aan de inwoners van Venlo en de pers gepresenteerd. Een mooi moment dat al het werk in het project voor het eerst tot een daadwerkelijk beeld voor het zwembad vangt. OLCO heeft sinds 2019 de gemeente bijgestaan in de te maken keuzes voor het zwembad dat aan Drie Decembersingel in Blerick moet verrijzen.

Het ontwerp vertaalt beweging en vitaliteit op passende wijze in het plan. Ook is het gericht op het realiseren van een toegankelijk gebouw dat voor alle type groepen bruikbaar is en zichtbaar is als zwembad voor de omgeving. De vormgeving is gericht op maximaal behoud van de waardevolle bomen in het gebied. Daarvoor is het gebouw gefragmenteerd in blokken die tussen het groen geplaatst zijn. De configuratie is daarbij efficiënt en geeft uitstraling naar het groene voorgebied met mooi zicht op de sportieve activiteiten. Groen en gebouw versterken elkaar dus op deze bijzonder plek.
Op duurzaamheidsvlak wordt actief gestuurd op circulariteit van het ontwerp in de toepassing van gebruikte materialen en de gebouwtechniek. Ook is de integratie met het groen bijzonder door rekening te houden met grote oude boomgroepen en een volledig groen dak voor waterbuffering en biodiversiteit. Zo is er invulling gegeven aan de ambities naar vooruitstrevende verblijfskwaliteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptie. Er is ook geen gasaansluiting en een groot deel van de energie wordt op locatie opgewekt. Zo ontstaat een doordacht zwembad met een juiste balans in exploitatiekosten en het effect op zijn omgeving.

Naast de architect zijn inmiddels ook de installateur en bouwfysisch adviseur aanbesteed, te weten BBP advies en Peutz. Het ontwerpteam zal in januari het Voorontwerp opstarten. Zo wordt er onder leiding van OLCO toegewerkt naar realisatie van deze ambitieuze ideeën en zal het bad haar deuren eind 2024 openen.

Projectupdate De Schelft in Noordwijkerhout

OLCO stelt PvE op voor De Schelft

Voor De Schelft in Noordwijkerhout heeft OLCO in 2021 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor vervangende nieuwbouw van het multifuntionele sport- en cultuurcomplex, aangevuld met een gezondheidscentrum. Inmiddels heeft de gemeente dit uitkomsten van dit onderzoek bekrachtigd en een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Mede op basis van onze uitgebreide kennis op het gebied van zwembaden, multifunctionele gebouwen en gezondheidscentra heeft de gemeente aan OLCO gevraagd het Programma van Eisen op te stellen. Wij doen dit in samenspraak met de eigenaar (gemeente en private zorgpartij), exploitant en toekomstige gebruikers opdracht verstrekt voor het opstellen van het Programma van Eisen. Afronding hiervan staat gepland in het voorjaar 2022.

Projectupdate Montessorischool Centrum Hilversum

Een nieuw jaar, een nieuwe opdracht!

In 2021 is OLCO door Stichting Hilversumse Montessorischolen gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar renovatie en nieuwbouw scenario’s voor het Montessorischool Centrum in Hilversum. Op basis van de opvolgende business case heeft gemeente Hilversum besloten tot vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Na wederzijdse tevredenheid heeft de Stichting aan OLCO de opdracht verstrekt het integraal project- en procesmanagement te voeren voor ontwikkeling en realisatie van dit project. Een prettige samenwerking wordt hiermee voortgezet!

Wij zijn inmiddels gestart met het opstellen van het Programma van Eisen, in samenspraak met het schoolbestuur en de gebruikers. Vervolgens zal de aanbesteding van het ontwerpteam worden opgestart!