Groots denken concreet maken in maatschappelijk vastgoed

Bewegen

De Schoter

Nieuwbouw sporthal Haarlem
Bewegen

Thuis in zwemmen

Stedelijk Zwembad Oostende (België)

Projecten waar we trots op zijn

Een gebouw is succesvol als mensen er graag komen om te bewegen, leren en werken. Hun activiteiten inspireren ons om samen met u groots te denken. Uw ambities vertalen wij concreet naar goede en duurzame gebouwen met een gezonde exploitatie. Gebouwen waar gebruikers zich prettig voelen en waar zij met regelmaat en plezier terugkomen. Dáár ligt al sinds de oprichting van OLCO in 1958 ons hart.

Onze werkgebieden: bewegen, leren en werken

Bij de realisatie van een publiek gebouw zoals een sportcomplex, zwembad, school of gemeentehuis, spelen veel belangen en gevoeligheden. OLCO voelt zich al zo’n 60 jaar thuis in dat complexe speelveld. Centraal in onze aanpak staan altijd een succesvolle exploitatie en de aantoonbare waarde van het gebouw voor de gebruikers. Uiteindelijk bepaalt dat de kwaliteit van ons werk.
Lees meer

Nieuwsberichten
en projectupdates:

Projectupdate Nieuwbouw Sportcomplex De Altis Rijswijk

Oplevering De Altis nadert

De bouw van het nieuwe, multifunctionele en duurzame sportcomplex De Altis vordert gestaag. Met bijzondere focus op flora en fauna, all-electric energieopwekking en de aanwezigheid van een WKO, is dit complex de kwantificatie geworden van de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente, OLCO en alle betrokken partijen. Nauwe afstemming met de gebruikers als de basketbal-, badminton-, volleybal- en budoverenigingen alsmede onderwijspartijen en gehandicaptensport, dragen tevens bij aan de optimale configuratie en ontsluiting. Daarmee is maximale functionaliteit nu én de komende decennia gewaarborgd.

Zie hier een uniek kijkje in en rondom De Altis, opgenomen in december van afgelopen jaar. Enkele weken later, in het tweede kwartaal van dit jaar, staat de oplevering alweer gepland. Gebruikers betrekken dan het architectonisch hoogstaande en uiterst duurzame complex dat ter vervanging dient van 3 verschillende hallen in Rijswijk. Zo vormt het dé plek voor Rijswijkers om te bewegen, te sporten en te ontmoeten.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Renovatie Buitenbad De Vliet in volle gang

Ondanks de kou en sneeuw de laatste weken kijken wij al vooruit naar een zonnig voorjaar! In Leiden is er namelijk volop doorgewerkt aan de renovatie van Buitenbad De Vliet. Inmiddels zijn de baden volledig gestraald, is er een grote slag geslagen met het coaten en betegelen en is ook het bestraten gestart. In april zal het buitenbad gevuld en opgeleverd worden, waarmee het oudste buitenbad van Leiden weer jaren actief gebruikt kan worden door de verschillende gebruikers.

Door dit werk in de winter uit te voeren, is er geen openstellingsdag verloren gegaan. Zo kunnen de liefhebbers nog dit voorjaar weer met veel plezier van dit mooie bad en ligweide genieten!

Projectupdate Nieuwbouw sporthal Haarlem

Eerste maand bouwen in Haarlem zit erop!

De eerste maand bouwen in Haarlem zit erop! Een maand waarin de schroefpalen voor de sporthal zijn geplaatst en de keldervloer voor de half-verdiepte fietsenstalling tot stand begint te komen. Later zullen ook de kelderwanden geplaatst worden en zal de aansluiting met de school Het Schoter gestalte krijgen. Deze koppeling vormt een bijzondere pijler in het ontwerp en het gebouwconcept. Wordt vervolgd!
Nieuwsgierig naar het ontwerpproces? Een terugblik op deze fase en meer informatie over het ontwerp vind je nu ook hier op onze website!

Zie hieronder de foto’s gemaakt door Duijff Dienstverlening.

Projectupdate Nieuwbouw sporthal Haarlem

De bouw van De Schoter van start!

In Haarlem is met de ingang van het nieuwe jaar ook de bouwfase gestart van sporthal De Schoter. De karakteriserende ontwerpstijl – Nieuwe Haagse School -, circulariteit en het natuur-inclusief bouwen vormen de basis van het ontwerp dat een maatschappelijke impuls aan Haarlem zal geven!

De aanwezigheid van de school en de nieuwe doelgroepen die aangesproken worden, vergen een optimaal gebouwconcept. Een mooie uitdaging met een enthousiast team en een prachtig ontwerpresultaat! Lees hier meer over het proces.