Groots denken concreet maken in maatschappelijk vastgoed

Leren

Bewegen en leren in een duurzame omgeving

Basisschool, kindcentrum en sporthal De Dijsselbloem Leidschendam-Voorburg
Bewegen

Ontmoeting in topprestaties

Sportcomplex Amerena in Amersfoort

Projecten waar we trots op zijn

Een gebouw is succesvol als mensen er graag komen om te bewegen, leren en werken. Hun activiteiten inspireren ons om samen met u groots te denken. Uw ambities vertalen wij concreet naar goede en duurzame gebouwen met een gezonde exploitatie. Gebouwen waar gebruikers zich prettig voelen en waar zij met regelmaat en plezier terugkomen. Dáár ligt al sinds de oprichting van OLCO in 1958 ons hart.

Onze werkgebieden: bewegen, leren en werken

Bij de realisatie van een publiek gebouw zoals een sportcomplex, zwembad, school of gemeentehuis, spelen veel belangen en gevoeligheden. OLCO voelt zich al zo’n 60 jaar thuis in dat complexe speelveld. Centraal in onze aanpak staan altijd een succesvolle exploitatie en de aantoonbare waarde van het gebouw voor de gebruikers. Uiteindelijk bepaalt dat de kwaliteit van ons werk.
Lees meer

Nieuwsberichten

en projectupdates:

Projectupdate Zwembad-ijshal De Vliet in Leiden

Aanbesteding nieuwbouw zwembad-ijshal De Vliet Leiden van start!

Nadat de gemeenteraad op 24 januari 2019 een definitief besluit heeft genomen over de realisatie van een 250 meter ijshal in combinatie met een nieuw zwembad, is 25 januari 2019 de aanbesteding gestart. De opdracht omvat het ontwerp en realisatie van de nieuwbouw van het binnenzwembad (ca 2.650m2 bvo) en de ijshal (8.700 m2 bvo) met gecombineerde gemeenschappelijke en ondersteunende voorzieningen ruimten (ca 1.850m2 bvo), alsmede het meerjarig onderhoud en energiegarantie voor 20 jaar. Het combinatiegebouw dient als sportief knooppunt waar sporters, publiek en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten. De atmosfeer buiten en binnen dient uit te nodigen tot sporten of het bezoeken daarvan (vriendelijk, uitnodigend en sociaal veilig). Naast functionele koppeling wordt vanuit de energieprestatie en het  installatieconcept maximale synergie nagestreefd, om een zo duurzaam mogelijk gecombineerd gebouw te realiseren. Aanmelden voor de aanbesteding kan tot 14 maart 2019 via www.tenderned.nl.

Projectupdate Basisschool, kindcentrum en sporthal De Dijsselbloem Leidschendam-Voorburg

Film feestelijke opening Cascade

Na jaren van dromen, plannen en bouwen was het zover. Basisschool de Dijsselbloem, de gymzaal met turnfaciliteiten en kindcentrum EVA DAK openden hun deuren officieel, onder de nieuwe naam Cascade.

De bijgevoegde film geeft een mooie indruk van deze feestelijke gebeurtenis.

Projectupdate Basisschool, kindcentrum en sporthal De Dijsselbloem Leidschendam-Voorburg

Feestelijke opening Cascade

De Dijsselbloem is al vanaf het nieuwe schooljaar in gebruik, maar nu is deze ook officieel geopend. Het was een feestelijke gelegenheid waar ook de nieuwe naam door enkele kinderen is onthuld: Cascade. De naam staat symbool voor de ontwikkeling van het kind. Nadat diverse sprekers het woord hadden gevoerd gaven de drie turnverenigingen een demonstratie in nieuwe turnhal. Hierna was er gelegenheid om het nieuwe gebouw te bewonderen tijdens de rondleidingen. Het is fijn om te horen dat menigeen zijn of haar trots op deze mooie, transparante en duurzame huisvesting uitsprak.

We wensen alle gebruikers veel plezier in hun nieuwe onderkomen.

Projectupdate Basisschool, kindcentrum en sporthal De Dijsselbloem Leidschendam-Voorburg

Oplevering De Dijsselbloem

Het was weer een prachtige mijlpaal: De nieuwbouw van De Dijsselbloem is opgeleverd. De basisschool met peuterspeelzaal en sporthal (gymzaal & turnhal) in Leidschendam-Voorburg is een mooie locatie geworden voor kind en sporter! Een plek waar ontmoeten centraal staat.