Sinds december vorig jaar is architectenbureau Faulkner Browns samen met de overige ontwerpteamleden bezig met het verder ontwerpen van het nieuwe Sportcomplex voor de gemeente Ermelo. Uitgangspunt hierbij is het schetsontwerp op basis waarvan het architectenbureau in december is geselecteerd. In oktober wordt het definitieve ontwerp afgrond, waarna het ontwerp verder technisch uitgewerkt zal worden ter voorbereiding van de start van de bouw.

Doelstelling is nog steeds dat het nieuwe Sportcomplex op De Zanderij in September 2022 haar deuren zal openen.

Betrokkenheid gebruiker bij ontwerp

Samen met de gemeente en adviesbureau OLCO worden de nodige gesprekken gevoerd met Sportbedrijf Interactie en verschillende gebruikersgroepen zodat het gebouw straks optimaal is afgestemd op het toekomstige gebruik. Maandagavond 31 augustus heeft de klankbordgroep een toelichting gekregen op de laatste ontwikkeling van het ontwerp en de wijze waarop de verschillende wensen zijn geïntegreerd in het ontwerp. In de klankbordgroep zijn verschillende verenigingen en gebruikersgroepen vertegenwoordigd. Zij hebben deze avond ook de gelegenheid om nog aanvullende input te geven welke bij afronding van het definitieve ontwerp of bij de verdere technische uitwerking meegenomen kan worden.

Betrokkenheid bouwteam

Naast de verdere ontwikkeling van het ontwerp heeft de gemeente ook een grote stap gezet in het vastleggen van de partijen voor de bouw van het Sportcomplex. Er is hierbij gekozen om volgens de Europese aanbestedingsrichtlijnen de uitvoeringswerkzaamheden in verschillende aanbestedingen (percelen) op de markt te zetten, om zo ook lokale partijen meer kans te geven (een deel van de) werkzaamheden in opdracht te kunnen krijgen.

Uit deze aanbesteding zijn de volgende partijen gekomen die de werkzaamheden gegund hebben gekregen:

  • Bouwkundige werkzaamheden; Haafkes bouw;
  • Elektrotechnische installaties: Paulus Elektro;
  • Werktuigbouwkundige installaties: Hollander techniek;
  • Waterbehandelingsinstallatie: Hellebrekers.

Deze partijen worden bij afronding van het definitieve ontwerp en bij de verder technische uitwerking nauw betrokken, om zo te komen tot een optimaal en maakbaar ontwerp.

De komende periode zullen er door de gemeente nog diverse inrichtingszaken én zwembad of sporthal specifieke onderdelen separaat ingekocht worden. Hierbij wordt ook gekeken of lokale partijen hierin een rol kunnen vervullen.