Het voormalige TNO gebouw op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven is door de aannemerscombinatie Build2Learn omgebouwd tot een nieuw onderwijsgebouw voor Fontys Hogescholen. Het gebouw biedt na onderdak aan drie technische opleidingen: Bedrijfsmanagement Educatie & Techniek, Engineering & Automotive en Toegepaste Natuurwetenschappen. De Rondom is in september 2019 in gebruik genomen.

Doelstelling opdrachtgever

In opdracht van Fontys Hogescholen realiseert de aannemerscombinatie Build2Learn op basis van een Engineer & Construct overeenkomst het nieuwe onderwijsgebouw op het terrein van de Technische Universiteit. Fontys Hogescholen wil de ‘professionals van de toekomst’ opleiden en werkt hiervoor nauw samen met diverse partners in de Brainportregio. Om deze samenwerking te onderstrepen en te bevorderen wenst Fontys een open leeromgeving waar studenten, docenten en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en kunnen samenwerken aan innovaties. De huisvesting van het techniekonderwijs op het terrein van de Technische Universiteit is een concreet resultaat van de samenwerking tussen de twee kennisinstellingen. Bovendien staan de deuren van de Rondom vanaf het nieuwe collegejaar open voor het bedrijfsleven.

Projecttoelichting

De technische opleidingen van Fontys zijn gehuisvest in het voormalige TNO-gebouw dat in 1999 is opgeleverd. Door de goede bouwkundige staat waarin het gebouw verkeert en de grote mate van flexibiliteit, is besloten het gebouw te renoveren. De volledige inbouw is vernieuwd. Daarnaast zijn er vier grote, in het oog springende, wijzigingen die het gebouw ondergaat.

Op de vierde verdieping is de voormalige technische ruimte omgebouwd tot onderwijsruimte met een ruimte collegezaal. De hoofdentree is verplaatst naar de eerste verdieping en het atrium is voorzien van loopbruggen die de verschillende onderwijszones met elkaar verbinden. In het souterrain wordt de opleiding Automotive gehuisvest. Twee grote vides met daklichten zorgen voor daglicht in de werkplaatsen.

Rol OLCO

Het project is door Build2Learn uitgevoerd op basis van een geïntegreerd contract, een Engineer & Construct-overeenkomst. OLCO heeft in opdracht van Build2Learn het kwaliteitsmanagement gedurende de uitvoering verzorgd. OLCO heeft de uitwerking van Build2Learn aan het, door Fontys, opgestelde vraagspecificatie geverifieerd en de uitvoering gevalideerd. Daarnaast bood OLCO ondersteuning bij de dagelijkse kwaliteitscontrole op de bouwplaats.

Marc Sprengers

Marc Sprengers

Junior Projectleider
06 16 48 88 35

Meer info?

Neem contact op met Marc Sprengers, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

De Schoter

Nieuwbouw sporthal Haarlem
Bewegen

Sportcentrum in het groen

Nieuw Sportcentrum in Ermelo
Bewegen

Naar een toekomstbestendig zwembad in Amstelveen

Haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw zwembad Amstelveen