In 2015 werd de nieuwe huisvesting van de Immanuelschool en kinderopvang Junis Brede School Waterrijk opgeleverd. De aanbesteding vond eind 2013 plaats op basis van een schetsontwerp van Atelier PRO en uitgebreide Programma’s van Eisen, welke onder supervisie van de gemeente Boskoop zijn opgesteld. OLCO heeft in combinatie met Vink Bouw uit Nieuwkoop de Design & Build aanbesteding gewonnen en voor de opdracht De Groene Verbinding opgericht.

Projectupdate Brede school Waterrijk in Boskoop

Opening Bredeschool Waterrijk

De nieuwe school is geopend en officieel in gebruik! Gefeliciteerd Immanuelschool en Junis kinderopvang.

En als men in Boskoop een school opent, dan plant je een prachtige boom!

Meer projectupdates van dit project

Programma

De Immanuelschool biedt plaats aan circa 300 leerlingen voor basisonderwijs, en Junis verzorgt de dagopvang, buitenschoolse opvang en heeft een peuterspeelzaal in de Brede School. Om de eenheid tussen deze onderdelen te benadrukken zijn de verschillende functies in een gebouw geplaatst. Dat gebouw ontleent zijn kracht aan één enkele kapconstructie, die middels een knik extra kracht krijgt . In deze knik is de centrale, gecombineerde entreehal met podiumfunctie ondergebracht en zijn de entrees gesitueerd. Tevens is een buitengebied ontwikkeld met een speelplein, een ruim opgezette boomgaard en een ruimte voor spel en beweging voor de kinderen.

Planontwikkeling

Vanuit de opdracht van de gemeente werd een uitgesproken ambitie neergelegd om het gebouw duurzaam uit te voeren. De doelstellingen voor een GPR-score van 8 en een aanzienlijke reductie op de geldende EPC-norm vanuit het bouwbesluit, hebben geleid tot een duurzame en energiezuinige Brede School. De Groene Verbinding heeft bij inschrijving extra ambitie in het plan willen brengen. Vooral door het toepassen van een hoge RC-waarde voor gevel en dak, een duurzaam installatieprincipe met onder andere CO2-gestuurde ventilatie, WKO en warmteterugwinning. Een deel van de maatregelen is zichtbaar gemaakt in het gebouw, zodat dit kan worden benut in het educatieve programma van de Brede School. Zo maken de kinderen kennis met de techniek!

Projectupdate Brede school Waterrijk in Boskoop

1e paal viering bredeschool Waterrijk

De eerste paal zit erin! Feestelijk gevierd met alle kinderen van de Immanuelschool.

 

Projectupdate Brede school Waterrijk in Boskoop

Onthulling bouwbord

Wij zijn gestart met de feestelijke onthulling van het bouwbord door Wethouder Han de Jager, de Immanuelschool en Junis Kinderopvang.

Projectupdates

Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Paul van Dorst

Paul van Dorst

Projectleider
06 21 59 38 38

Meer info?

Neem contact op met Paul van Dorst, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

Naar een toekomstbestendig zwembad in Amstelveen

Haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw zwembad Amstelveen
Bewegen

Zwemmen midden in de natuur

Nieuwbouw zwembad de Koerbelt in Rijssen
Bewegen