Leiden gaat een nieuw zwembad en een nieuwe ijsbaan bouwen. Daarnaast wordt het bestaande buitenbad De Vliet gerenoveerd. Het nieuwe zwembad vervangt het Vijf Meibad en de nieuwe ijshal vervangt de ijshal aan de Vondellaan in Leiden. De combinatie van zwembad en ijshal in één gebouw biedt veel synergievoordelen. In de planuitwerkingen wordt hier optimaal gebruik van gemaakt, tezamen met de realisatie van hoge duurzaamheidsambities.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

“Buitengewoon binnensporten” in Leiden

Afgelopen week kwam de Gemeente Leiden naar buiten met “buitengewoon binnensporten”: een combinatie van twee eigentijdse sportcomplexen met alles erop en eraan! Alle info vindt je op deze site, waar uitgebreid aandacht wordt besteed aan de 2 indrukwekkende sportprojecten die komende jaren in Leiden worden gerealiseerd.

OLCO voert namens de gemeente Leiden het projectmanagement voor Zwembad+IJshal De Vliet. Een uniek project waar de synergie tussen zwembad en ijshal optimaal wordt benut. Ons team is dan ook trots dat we dit project mogen begeleiden! De uitwerking van het ontwerp ligt op schema. Binnen een paar weken start de Europese aanbesteding voor aannemers en installateurs: Bouwend Nederland opgelet!

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

De gemeente wil met de nieuwbouw van zwembad-ijshal De Vliet het aanbod aan sportaccommodaties in Leiden kwalitatief verbeteren en aanzienlijk verduurzamen. De nieuwe accommodatie krijgt een spilfunctie voor zowel de breedtesport als topsport. De accommodatie draagt bij aan het verbeteren van de sportparticipatie in Leiden en is een impuls voor de stad en de wijk Zuidwest in het bijzonder. Het hoge duurzaamheidsniveau dient als inspiratiebron voor gemeente, bedrijven en inwoners.

Projecttoelichting

Het nieuwe zwembad bestaat uit een 35×25 meter wedstrijdbad, geschikt voor topsport waterpolo en kortebaan zwemwedstrijden. De nieuwe ijshal krijgt een 250 meter rondbaan met 30×60 ijsvloer en 45×20 krabbelbaan. Centraal in het gebouw ligt de horeca, met zicht op de zwemmers en schaatsers.

De ijsvloeren worden over twee verdiepingen verdeeld zodat het gebruik en hiermee de exploitatie worden geoptimaliseerd. Door te kiezen voor een gecombineerd gebouw kan optimaal worden geprofiteerd van synergievoordelen, zowel in gebruik, besparing van ruimten als energie-uitwisseling.

“Een gedreven en deskundig projectmanager, daadkrachtig en oplossingsgericht. Beweegt zich makkelijk in de ambtelijke en bestuurlijke omgeving en weet goed samen te werken. Heeft een zeer professionele houding en altijd een scherp oog voor kansen voor duurzaamheid en innovaties.”

Roel Bergijk ambtelijk opdrachtgever

Rol OLCO

De gemeente Leiden heeft OLCO ingehuurd voor proces- en projectmanagement. De projectmanager van OLCO leidt het project van begin tot en met ingebruikname, zowel op inhoud als proces. Hierbij legt hij verantwoording af aan zijn bestuurlijk opdrachtgever en de politiek.

Duurzaamheid

Het gebouw krijgt een zeer duurzaam karakter: de gehele accommodatie wordt ‘van het gas afgehaald’, waarbij de restwarmte van de ijshal wordt ingezet voor verwarming van het zwembad. Daarnaast wordt de ijshal energieneutraal. Door een uitgekiende opstelling en afstemming van warmtepompen kan ook het buitenbad na realisatie van de nieuwbouw van het gas afgehaald worden. Tevens wordt de accommodatie geschikt gemaakt om op langere termijn aangesloten te worden op het nieuw aan te leggen warmtenet in Leiden Zuidwest.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Leiden akkoord met uitwerkingen en aanbestedingsstrategie zwembad en ijshal De Vliet

De gemeenteraad heeft op 13 februari 2020 akkoord gegeven op de verdere projectuitwerkingen en aanbestedingsstrategie voor nieuwbouw van zwembad-ijshal De Vliet in Leiden. Tevens is de gemeenteraad achter gesloten deuren geïnformeerd over de huidige situatie op de bouwmarkt en de noodzaak tot het inbouwen van flexibiliteit in projectkaders om de kans op een succesvolle aanbesteding te maximaliseren. Op voorwaarde dat het aanbestedingsresultaat voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, heeft de gemeenteraad zich hieraan gecommitteerd. Inmiddels werkt het ontwerpteam het ontwerp verder uit en wordt de laatste hand gelegd aan de Europese aanbesteding voor de bouw. Deze zal op basis van bouwteam gevolgd door een UAV aanneemovereenkomst op de markt worden gezet. De aanbesteding start rond de zomer 2020.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Leiden besluit definitief voor nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2019 een definitief besluit genomen over de realisatie van een topsport 35×25 meter binnenbad en een 250 meter ijshal met 30×60 ijsvloer en 45×20 krabbelbaan. De nieuwbouw komt op sportpark De Vliet, naast het te renoveren buitenbad. Het combinatiegebouw dient als sportief knooppunt waar sporters, publiek en andere belangstellende elkaar kunnen ontmoeten. De atmosfeer buiten en binnen dient uit te nodigen tot sporten of het bezoeken daarvan. Naast functionele koppeling wordt vanuit de energieprestatie en het installatieconcept maximale synergie tussen ijshal en zwembad nagestreefd. Alles met als doel de hoge duurzaamheidsambities waar te maken.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Robert Klein

Robert Klein

Projectmanager
06 28 67 72 32

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

Naar een toekomstbestendige sportaccommodatie in Noordwijkerhout

Toekomstvisie De Schelft in Noordwijkerhout
Bewegen

De Schoter

Nieuwbouw sporthal Haarlem
Bewegen

Sportcentrum in het groen

Nieuw Sportcentrum in Ermelo