Leiden gaat een nieuw zwembad en een nieuwe ijsbaan bouwen. Daarnaast wordt het bestaande buitenbad De Vliet gerenoveerd. Het nieuwe zwembad vervangt het Vijf Mei bad en de nieuwe ijshal vervangt de ijshal aan de Vondellaan. De combinatie van zwembad en ijshal in één gebouw biedt veel synergievoordelen. In de planuitwerkingen wordt hier optimaal op ingespeeld, samen met de realisatie van hoge duurzaamheidsambities.

Projectupdate Zwembad-ijshal De Vliet in Leiden

Aanbesteding nieuwbouw zwembad-ijshal De Vliet Leiden van start!

Nadat de gemeenteraad op 24 januari 2019 een definitief besluit heeft genomen over de realisatie van een 250 meter ijshal in combinatie met een nieuw zwembad, is 25 januari 2019 de aanbesteding gestart. De opdracht omvat het ontwerp en realisatie van de nieuwbouw van het binnenzwembad (ca 2.650m2 bvo) en de ijshal (8.700 m2 bvo) met gecombineerde gemeenschappelijke en ondersteunende voorzieningen ruimten (ca 1.850m2 bvo), alsmede het meerjarig onderhoud en energiegarantie voor 20 jaar. Het combinatiegebouw dient als sportief knooppunt waar sporters, publiek en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten. De atmosfeer buiten en binnen dient uit te nodigen tot sporten of het bezoeken daarvan (vriendelijk, uitnodigend en sociaal veilig). Naast functionele koppeling wordt vanuit de energieprestatie en het  installatieconcept maximale synergie nagestreefd, om een zo duurzaam mogelijk gecombineerd gebouw te realiseren. Aanmelden voor de aanbesteding kan tot 14 maart 2019 via www.tenderned.nl.

Meer projectupdates van dit project

Gecombineerd gebouw voor optimaal synergievoordeel

Het nieuwe zwembad bestaat uit een 35×25 meter wedstrijdbad, geschikt voor topsport waterpolo en kortebaan zwemwedstrijden. Er komt een tribune met 350 zitplaatsen, aangevuld met 300 zitplaatsen op het perron. De nieuwe ijshal krijgt een 30×60 ijshockeyvloer en een 250 meter rondbaan. Beide met tribune van 250 zitplaatsen. Centraal in het gebouw ligt de horeca, met zicht op de zwemmers en schaatsers. Door te kiezen voor een gecombineerd gebouw kan optimaal worden geprofiteerd van synergievoordelen, zowel in gebruik, besparing van ruimten als energie-uitwisseling.

“Een gedreven en deskundig projectmanager, daadkrachtig en oplossingsgericht. Beweegt zich makkelijk in de ambtelijke en bestuurlijke omgeving en weet goed samen te werken. Heeft een zeer professionele houding en altijd een scherp oog voor kansen voor duurzaamheid en innovaties.”

Roel Bergijk ambtelijk opdrachtgever

Rol OLCO

De gemeente Leiden heeft OLCO ingehuurd voor proces- en projectmanagement. De projectmanager van OLCO leidt het project van begin tot en met ingebruikname, zowel op inhoud als proces. Hierbij legt hij verantwoording af aan zijn bestuurlijk opdrachtgever en de politiek.

Realisatie van hoge duurzaamheidsambities

Het gebouw krijgt een zeer duurzaam karakter: de ijshal wordt energieneutraal en het zwembad wordt met de restwarmte van de naburige rioolwaterzuivering verwarmd. Aanvullend zal in de winter het zwembad met de restwarmte van de ijsbaan worden verwarmd.

Regionale samenwerking

De schaatsers hebben de wens dat de ijsbaan wordt verlengd naar een 333 meterbaan. Momenteel loopt een initiatief onder regiogemeenten voor de meerkosten ten opzichte van een 250 meterbaan een gecombineerde regionale bijdrage in te brengen. Uiterste termijn waarop bekend is of het lukt dit surplus aan kosten in te brengen door de regio is gesteld op 1 oktober 2018.

Projectupdate Zwembad-ijshal De Vliet in Leiden

Leiden besluit definitief voor nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet

De gemeenteraad van Leiden heeft definitief besloten een nieuw zwembad in combinatie met een nieuwe ijshal te realiseren. De nieuwbouw komt op sportpark De Vliet, naast het te renoveren buitenbad. Voor de ijshal financiert Leiden de 250 meter ijsbaan. Voor een upgrade naar een wedstrijdbaan van 333 meterbaan wordt een bijdrage verwacht van de regiogemeenten. Deze hebben tot 1 oktober 2018 te tijd te besluiten of ze meedoen aan de regionale samenwerking, daarna besluit de raad van Leiden over 250 of 333 meter rondbaan en gaat de aanbesteding van start.

Projectupdates

Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Robert Klein

Robert Klein

Projectmanager
06 28 67 72 32

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

Waar sport, gezondheid en onderwijs elkaar ontmoeten

Zwem-/ sportaccommodatie in Castricum
Bewegen

Thuis in zwemmen

Stedelijk Zwembad Oostende (België)