Leiden gaat een nieuw zwembad en een nieuwe ijsbaan bouwen. Daarnaast wordt het bestaande buitenbad De Vliet gerenoveerd. Het nieuwe zwembad vervangt het Vijf Meibad en de nieuwe ijshal vervangt de ijshal aan de Vondellaan in Leiden. De combinatie van zwembad en ijshal in één gebouw biedt veel synergievoordelen. In de planuitwerkingen wordt hier optimaal gebruik van gemaakt, tezamen met de realisatie van hoge duurzaamheidsambities. Een deelproject van de nieuwbouw is de renovatie van het naastgelegen buitenbad De Vliet, dat eveneens wordt verduurzaamd. Deze renovatie is in het voorjaar van 2021 opgeleverd en heropend.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Buitenbad De Vliet heropend!

Na de oplevering een maand geleden en het heerlijke zonnetje van de afgelopen weken kon het niet ontbreken: de feestelijke opening van het buitenbad in Leiden! Afgelopen zaterdag was het gelukkig zover. Samen met Gemeente Leiden, de gebruikers en alle betrokken partijen is de renovatie feestelijk afgerond. Kijk ook op onze Youtube-pagina, waar we je meenemen in de rol van OLCO tijdens de renovatie. Wij hopen dat er komende zomer met veel genot gezwommen mag worden in het volledig vernieuwde en verduurzaamde zwembad!

Dit is overigens niet de afronding van ons werk in Leiden. Wij werken hier namelijk nog hard door aan de organisatie van het bouwteam en de voorbereidingen die nodig zijn voor de start van de bouw van combigebouw De Vliet. Na de zomer van dit jaar zal naast het buitenbad namelijk een zwembad-ijshal gebouwd worden, waar OLCO eveneens het projectmanagement verzorgt.

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

De gemeente wil met de nieuwbouw van zwembad-ijshal De Vliet het aanbod aan sportaccommodaties in Leiden kwalitatief verbeteren en aanzienlijk verduurzamen. De nieuwe accommodatie krijgt een spilfunctie voor zowel de breedtesport als topsport. De accommodatie draagt bij aan het verbeteren van de sportparticipatie in Leiden en is een impuls voor de stad en de wijk Zuidwest in het bijzonder. Het hoge duurzaamheidsniveau dient als inspiratiebron voor gemeente, bedrijven en inwoners.

Projecttoelichting

Het nieuwe zwembad bestaat uit een 35×25 meter wedstrijdbad, geschikt voor topsport waterpolo en kortebaan zwemwedstrijden. De nieuwe ijshal krijgt een 250 meter rondbaan met 30×60 ijsvloer en 45×20 krabbelbaan. Centraal in het gebouw ligt de horeca, met zicht op de zwemmers en schaatsers.

De ijsvloeren worden over twee verdiepingen verdeeld zodat het gebruik en hiermee de exploitatie worden geoptimaliseerd. Door te kiezen voor een gecombineerd gebouw kan optimaal worden geprofiteerd van synergievoordelen, zowel in gebruik, besparing van ruimten als energie-uitwisseling.

“Een gedreven en deskundig projectmanager, daadkrachtig en oplossingsgericht. Beweegt zich makkelijk in de ambtelijke en bestuurlijke omgeving en weet goed samen te werken. Heeft een zeer professionele houding en altijd een scherp oog voor kansen voor duurzaamheid en innovaties.”

Roel Bergijk ambtelijk opdrachtgever

Rol OLCO

De gemeente Leiden heeft OLCO ingehuurd voor proces- en projectmanagement. De projectmanager van OLCO leidt het project van begin tot en met ingebruikname, zowel op inhoud als proces. Hierbij legt hij verantwoording af aan zijn bestuurlijk opdrachtgever en de politiek.

Duurzaamheid

Het gebouw krijgt een zeer duurzaam karakter: de gehele accommodatie wordt ‘van het gas afgehaald’, waarbij de restwarmte van de ijshal wordt ingezet voor verwarming van het zwembad. Daarnaast wordt de ijshal energieneutraal. Door een uitgekiende opstelling en afstemming van warmtepompen kan ook het buitenbad na realisatie van de nieuwbouw van het gas afgehaald worden. Tevens wordt de accommodatie geschikt gemaakt om op langere termijn aangesloten te worden op het nieuw aan te leggen warmtenet in Leiden Zuidwest.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Buitenbad De Vliet gerenoveerd en opgeleverd!

Vandaag heeft de oplevering plaatsgevonden van Buitenbad De Vliet in Leiden. Het oudste buitenbad van Leiden trok jaren lang mensen uit alle regio’s, maar was na alle jaren toe aan een update. Daarom heeft het team bestaande uit Blanksma en Lotec de coatings en het vloertegelwerk van de baden vernieuwd en het straatwerk vervangen. Ook de zwembadinstallaties en het leidingwerk zijn waar nodig vernieuwd en verduurzaamd.

De renovatie is een deelproject van de nieuwbouw zwembad-ijshal die naast het buitenbad gebouwd gaat worden. OLCO voert hier eveneens het proces- en projectmanagement. Voor deze nieuwbouw is het bouwteam momenteel bezig met de voorbereidingen van de bouw. Het buitenbad is nu alvast voorbereid op verwarming middels de warmtepompen van de toekomstige ijshal. Daarmee wordt het rendement van deze warmtepompen verhoogd en kan het buitenbad van het gas af. Een bijzondere en zeer effectieve integratie binnen dit (deel)project!

Wij kijken met trots vooruit naar de eerste duik in het oudste maar vernieuwde buitenbad De Vliet en de start van de bouw van de zwembad-ijshal combinatie die deze zomer zal aanvangen! Een terugblik op de renovatie en de rol van OLCO vind je in deze video.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Gemeente Leiden akkoord met aanbestedingsresultaat nieuwbouw zwembad-ijshal De Vliet!

De Gemeente Leiden heeft gisteren ingestemd met het raadsvoorstel over het aanbestedingsresultaat van de nieuwbouw van het binnenbad en ijshal. OLCO heeft deze Europese procedure in samenspraak met de afdeling Inkoop van de gemeente begeleid. Met aannemer De Vries & Verburg en installateurs BRI, Lotec en Nijssen kijken wij met alle vertrouwen uit naar de bouw en het uiteindelijke resultaat.

In de zomer van 2021 zal het startschot voor de bouw van de nieuwe accommodatie gegeven worden, waarmee zowel schaatsen als zwemmen op een totaal van 2 verdiepingen geaccommodeerd wordt. Het ontwerp is in detail met de toekomstig gebruikers en opdrachtgever besproken, die uiteraard al uitkijken naar de oplevering van dit uiterst duurzame en functionele complex eind 2022.

Je leest hier ook het artikel over de start van het bouwteam.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Bouwteam nieuwbouw binnenbad-ijshal Leiden van start!

Vandaag heeft het recent geselecteerde bouwteam een geslaagde startbijeenkomst gehad. Onder leiding van OLCO zijn het ontwerp en het proces voor de komende bouwteamperiode doorgenomen. En met de uitvoerende partijen De Vries & Verburg, BRI, Lotec en Nijssen is een eerste stap gezet richting de uitvoering van het project. Complimenten aan het ontwerpteam bestaande uit Slangen + Koenis, Pieters, EWZ, Sublym en Noorman. Het team is enthousiast over het project en staat in de startblokken om te starten met de bouw. Komende zomer is het dan ook al zover. Oplevering staat eind 2022 gepland. Trots dat OLCO het projectmanagement voor dit mooie project voor Gemeente Leiden mag voeren!

Lees hier het nieuwsbericht over de start van deze nieuwe fase.

 

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Renovatie Buitenbad De Vliet in volle gang

Ondanks de kou en sneeuw de laatste weken kijken wij al vooruit naar een zonnig voorjaar! In Leiden is er namelijk volop doorgewerkt aan de renovatie van Buitenbad De Vliet. Inmiddels zijn de baden volledig gestraald, is er een grote slag geslagen met het coaten en betegelen en is ook het bestraten gestart. In april zal het buitenbad gevuld en opgeleverd worden, waarmee het oudste buitenbad van Leiden weer jaren actief gebruikt kan worden door de verschillende gebruikers.

Door dit werk in de winter uit te voeren, is er geen openstellingsdag verloren gegaan. Zo kunnen de liefhebbers nog dit voorjaar weer met veel plezier van dit mooie bad en ligweide genieten!

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Renovatie buitenbad De Vliet officieel van start!

De aannemingsovereenkomst voor de renovatie van buitenbad De Vliet is getekend! Hiermee is het project, dat in het voorjaar van 2021 opgeleverd moet worden, officieel uit de startblokken.

Het oudste buitenbad van Leiden trekt mensen uit alle regio’s en maakt daartoe dat renovatie zeer gewenst is. En dat niet alleen, het bad is jaren lang geleefd en renovatie is daarom zeker hard nodig. In de meivakantie zal het daarom mogelijk zijn in het compleet vernieuwde 50-meterbad, ondiepe bad of peuterbad te recreëren.

De renovatie pakt enkele belangrijke punten aan. Zo krijgen de bassins een nieuwe coating en vloertegelwerk en worden de tegels rondom het bad vervangen. Ook de zwembadinstallaties en het leidingwerk worden waar nodig vervangen. Ten slotte wordt er gekozen voor zoutelektrolyse waardoor het minimaal benodigde chloor ter plekke wordt gemaakt. Dit vervangt de huidige chloortank.

Overigens wordt er al flink vooruitgedacht. Het bad wordt namelijk al voorbereid om het later elektrisch te kunnen verwarmen, zodat het van het gas afgehaald kan worden. Dit staat gepland wanneer het grote naastgelegen combibad en ijshal De Vliet klaar is. Bijzonder is het feit dat het bad straks namelijk verwarmd zal worden door de warmtepompen van de ijshal! Een super integratie en zelfs verbetering van deze 2 duurzame toepassingen; het rendement van de warmtepompen wordt zo namelijk verhoogd en het buitenbad kan zo van het gas af.

Terwijl de ontwikkelingen voor de renovatie van het buitenbad nu snel doorlopen, loopt ook de Europese aanbesteding voor de nieuwbouw van binnenbad-IJshal De Vliet. De inschrijvingen hiervoor worden medio januari 2021 verwacht. Ondertussen gaan de uitwerkingen van het ontwerpteam gewoon door: recent is het Definitief Ontwerp vastgesteld en is de fase van het Technisch Ontwerp gestart.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

“Buitengewoon binnensporten” in Leiden

Afgelopen week kwam de Gemeente Leiden naar buiten met “buitengewoon binnensporten”: een combinatie van twee eigentijdse sportcomplexen met alles erop en eraan! Alle info vindt je op deze site, waar uitgebreid aandacht wordt besteed aan de 2 indrukwekkende sportprojecten die komende jaren in Leiden worden gerealiseerd.

OLCO voert namens de gemeente Leiden het projectmanagement voor Zwembad+IJshal De Vliet. Een uniek project waar de synergie tussen zwembad en ijshal optimaal wordt benut. Ons team is dan ook trots dat we dit project mogen begeleiden! De uitwerking van het ontwerp ligt op schema. Binnen een paar weken start de Europese aanbesteding voor aannemers en installateurs: Bouwend Nederland opgelet!

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Leiden akkoord met uitwerkingen en aanbestedingsstrategie zwembad en ijshal De Vliet

De gemeenteraad heeft op 13 februari 2020 akkoord gegeven op de verdere projectuitwerkingen en aanbestedingsstrategie voor nieuwbouw van zwembad-ijshal De Vliet in Leiden. Tevens is de gemeenteraad achter gesloten deuren geïnformeerd over de huidige situatie op de bouwmarkt en de noodzaak tot het inbouwen van flexibiliteit in projectkaders om de kans op een succesvolle aanbesteding te maximaliseren. Op voorwaarde dat het aanbestedingsresultaat voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, heeft de gemeenteraad zich hieraan gecommitteerd. Inmiddels werkt het ontwerpteam het ontwerp verder uit en wordt de laatste hand gelegd aan de Europese aanbesteding voor de bouw. Deze zal op basis van bouwteam gevolgd door een UAV aanneemovereenkomst op de markt worden gezet. De aanbesteding start rond de zomer 2020.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Leiden besluit definitief voor nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2019 een definitief besluit genomen over de realisatie van een topsport 35×25 meter binnenbad en een 250 meter ijshal met 30×60 ijsvloer en 45×20 krabbelbaan. De nieuwbouw komt op sportpark De Vliet, naast het te renoveren buitenbad. Het combinatiegebouw dient als sportief knooppunt waar sporters, publiek en andere belangstellende elkaar kunnen ontmoeten. De atmosfeer buiten en binnen dient uit te nodigen tot sporten of het bezoeken daarvan. Naast functionele koppeling wordt vanuit de energieprestatie en het installatieconcept maximale synergie tussen ijshal en zwembad nagestreefd. Alles met als doel de hoge duurzaamheidsambities waar te maken.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Robert Klein

Robert Klein

Senior Projectmanager
+31 (0)6 28 67 72 32

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

Waar beweging centraal staat

Nieuwbouw zwembad in Helmond
Bewegen

Thuis in zwemmen

Zwembad Brigitte Becue in Oostende (België)
Bewegen

De Schoter

Nieuwbouw sporthal Haarlem