Leiden gaat een nieuw zwembad en een nieuwe ijsbaan bouwen. Daarnaast wordt het bestaande buitenbad De Vliet gerenoveerd. Het nieuwe zwembad vervangt het Vijf Meibad en de nieuwe ijshal vervangt de ijshal aan de Vondellaan in Leiden. De combinatie van zwembad en ijshal in één gebouw biedt veel synergievoordelen. In de planuitwerkingen wordt hier optimaal gebruik van gemaakt, tezamen met de realisatie van hoge duurzaamheidsambities.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Aanbesteding nieuwbouw zwembad-ijshal De Vliet Leiden van start!

Nadat de gemeenteraad op 24 januari 2019 een definitief besluit heeft genomen over de realisatie van een 250 meter ijshal in combinatie met een nieuw zwembad, is 25 januari 2019 de aanbesteding gestart. De opdracht omvat het ontwerp en realisatie van de nieuwbouw van het binnenzwembad (ca 2.650m2 bvo) en de ijshal (8.700 m2 bvo) met gecombineerde gemeenschappelijke en ondersteunende voorzieningen ruimten (ca 1.850m2 bvo), alsmede het meerjarig onderhoud en energiegarantie voor 20 jaar. Het combinatiegebouw dient als sportief knooppunt waar sporters, publiek en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten. De atmosfeer buiten en binnen dient uit te nodigen tot sporten of het bezoeken daarvan (vriendelijk, uitnodigend en sociaal veilig). Naast functionele koppeling wordt vanuit de energieprestatie en het  installatieconcept maximale synergie nagestreefd, om een zo duurzaam mogelijk gecombineerd gebouw te realiseren. Aanmelden voor de aanbesteding kan tot 14 maart 2019 via www.tenderned.nl.

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

De gemeente wil met de nieuwbouw van zwembad-ijshal De Vliet het aanbod aan sportaccommodaties in Leiden kwalitatief verbeteren en aanzienlijk verduurzamen. De nieuwe accommodatie krijgt een spilfunctie voor zowel de breedtesport als topsport. De accommodatie draagt bij aan het verbeteren van de sportparticipatie in Leiden en is een impuls voor de stad en de wijk zuid-west in het bijzonder. Het hoge duurzaamheidsniveau dient als inspiratiebron voor gemeente, bedrijven en inwoners.

Projecttoelichting

Het nieuwe zwembad bestaat uit een 35×25 meter wedstrijdbad, geschikt voor topsport waterpolo als ook kortebaan zwemwedstrijden. De nieuwe ijshal krijgt een 250 meter rondbaan met 30×60 ijsvloer en 45×20 krabbelbaan. Centraal in het gebouw ligt de horeca, met zicht op de zwemmers en schaatsers. Door te kiezen voor een gecombineerd gebouw kan optimaal worden geprofiteerd van synergievoordelen, zowel in gebruik, besparing van ruimten als energie uitwisseling.

“Een gedreven en deskundig projectmanager, daadkrachtig en oplossingsgericht. Beweegt zich makkelijk in de ambtelijke en bestuurlijke omgeving en weet goed samen te werken. Heeft een zeer professionele houding en altijd een scherp oog voor kansen voor duurzaamheid en innovaties.”

Roel Bergijk ambtelijk opdrachtgever

Rol OLCO

De gemeente Leiden heeft OLCO ingehuurd voor proces- en projectmanagement. De projectmanager van OLCO leidt het project van begin tot en met ingebruikname, zowel op inhoud als proces. Hierbij legt hij verantwoording af aan zijn bestuurlijk opdrachtgever en de politiek.

Duurzaamheid

Het gebouw krijgt een zeer duurzaam karakter: de gehele accommodatie wordt ‘van het gas afgehaald’, waarbij de restwarmte van de ijshal wordt ingezet voor verwarming van het zwembad. Daarnaast wordt de ijshal energieneutraal. Door een uitgekiende opstelling en afstemming van warmtepompen kan ook het buitenbad na realisatie van de nieuwbouw van het gas afgehaald worden. Tevens wordt de accommodatie geschikt gemaakt om op langere termijn aangesloten te worden op het nieuw aan te leggen warmtenet in Leiden Zuidwest.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden

Leiden besluit definitief voor nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet

De gemeenteraad van Leiden heeft definitief besloten een nieuw zwembad in combinatie met een nieuwe ijshal te realiseren. De nieuwbouw komt op sportpark De Vliet, naast het te renoveren buitenbad. Voor de ijshal financiert Leiden de 250 meter ijsbaan. Voor een upgrade naar een wedstrijdbaan van 333 meterbaan wordt een bijdrage verwacht van de regiogemeenten. Deze hebben tot 1 oktober 2018 te tijd te besluiten of ze meedoen aan de regionale samenwerking, daarna besluit de raad van Leiden over 250 of 333 meter rondbaan en gaat de aanbesteding van start.

Projectupdates

Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Robert Klein

Robert Klein

Projectmanager
06 28 67 72 32

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

De Schoter

Nieuwbouw sporthal Haarlem
Bewegen

Sportcentrum in het groen

Nieuw Sportcentrum in Ermelo
Bewegen

Naar een toekomstbestendig zwembad in Amstelveen

Haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw zwembad Amstelveen