De nieuwbouw van zwembad de Wisselslag gaat een nieuwe fase in. Na nieuwe, innovatieve aanpassingen in het ontwerp om het zwembad nog duurzamer te maken, start vanaf 14 juni de aanbesteding van de bouwpartners.
Een mooi, uitdagend project voor bouwers en installateurs waar duurzaamheid, innovatieve installaties, architectuur en klantgerichte inrichting samenkomen. De verwachting is dat het nieuwe zwembad klaar is voor gebruik voor de zomer van 2025.

Duurzaam en groen gebouw

Het nieuwe gebouw wordt volledig duurzaam gebouwd. Zo wordt het hele dak maximaal gebruikt voor energieopwekking. Dat gebeurt met zonnepanelen en zogenaamde heatpipes (zonnecollectoren die warmte produceren). Daarnaast gaat het zwembad gebruik maken van thermische en elektrische accu’s. Energie en warmte wordt met deze technische oplossing opgeslagen en de opbrengsten van de panelen kunnen hierdoor het hele jaar door gebruikt worden.

Ook heeft het ontwerp veel aandacht voor groen. Er wordt niet gekozen voor één groot gebouw, maar juist voor een mooie inpassing in het bestaande groen. De gebouwvorm is gericht op maximaal behoud van de waardevolle bomen in het gebied. Door te werken met gekoppelde gebouwblokken, ontstaat er een prachtige verbinding tussen binnen en buiten.

Planning

De input vanuit de verenigingen, gebruikers, omwonenden en andere belangrijke partijen (zoals Stichting Buitenbad) in de vorm van klankbordgroepen is zeer waardevol gebleken. Het heeft geresulteerd in een prachtig ontwerp. Nu deze fase van ontwerpen is afgerond, start de volgende stap in het proces: de aanbesteding. Door middel van een Europese aanbesteding worden de uitvoerende partijen geselecteerd om dit prestigieuze project te realiseren. De verwachting is dat begin 2024 de eerste schop de grond in kan, zodat zwemmers medio 2025 een verfrissende duik kunnen nemen in deze prachtige nieuwe zwemomgeving.