De gemeenteraad heeft op 13 februari 2020 akkoord gegeven op de verdere projectuitwerkingen en aanbestedingsstrategie voor nieuwbouw van zwembad-ijshal De Vliet in Leiden. Tevens is de gemeenteraad achter gesloten deuren geïnformeerd over de huidige situatie op de bouwmarkt en de noodzaak tot het inbouwen van flexibiliteit in projectkaders om de kans op een succesvolle aanbesteding te maximaliseren. Op voorwaarde dat het aanbestedingsresultaat voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, heeft de gemeenteraad zich hieraan gecommitteerd. Inmiddels werkt het ontwerpteam het ontwerp verder uit en wordt de laatste hand gelegd aan de Europese aanbesteding voor de bouw. Deze zal op basis van bouwteam gevolgd door een UAV aanneemovereenkomst op de markt worden gezet. De aanbesteding start rond de zomer 2020.