Voor De Schelft in Noordwijkerhout heeft OLCO in 2021 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor vervangende nieuwbouw van het multifuntionele sport- en cultuurcomplex, aangevuld met een gezondheidscentrum. Inmiddels heeft de gemeente dit uitkomsten van dit onderzoek bekrachtigd en een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Mede op basis van onze uitgebreide kennis op het gebied van zwembaden, multifunctionele gebouwen en gezondheidscentra heeft de gemeente aan OLCO gevraagd het Programma van Eisen op te stellen. Wij doen dit in samenspraak met de eigenaar (gemeente en private zorgpartij), exploitant en toekomstige gebruikers opdracht verstrekt voor het opstellen van het Programma van Eisen. Afronding hiervan staat gepland in het voorjaar 2022.