De bouw van het nieuwe, multifunctionele en duurzame sportcomplex De Altis vordert gestaag. Met bijzondere focus op flora en fauna, all-electric energieopwekking en de aanwezigheid van een WKO, is dit complex de kwantificatie geworden van de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente, OLCO en alle betrokken partijen. Nauwe afstemming met de gebruikers als de basketbal-, badminton-, volleybal- en budoverenigingen alsmede onderwijspartijen en gehandicaptensport, dragen tevens bij aan de optimale configuratie en ontsluiting. Daarmee is maximale functionaliteit nu én de komende decennia gewaarborgd.

Zie hier een uniek kijkje in en rondom De Altis, opgenomen in december van afgelopen jaar. Enkele weken later, in het tweede kwartaal van dit jaar, staat de oplevering alweer gepland. Gebruikers betrekken dan het architectonisch hoogstaande en uiterst duurzame complex dat ter vervanging dient van 3 verschillende hallen in Rijswijk. Zo vormt het dé plek voor Rijswijkers om te bewegen, te sporten en te ontmoeten.