In Ermelo is afgelopen week een start gemaakt met de sloop van De Dialoog. Eerder zijn materialen voor hergebruik al gedemonteerd. Door de sloop ontstaat er ruimte om “De Nieuwe Dialoog” te realiseren, waarbij multifunctioneel gebruik één van de uitgangspunten vormt. Daarnaast zal een directe verbinding gerealiseerd worden met het naastgelegen en aangrenzende gemeentehuis en zullen beide van dezelfde ingang gebruik gaan maken. De theaterzaal zal gerenoveerd worden, waarmee het dit najaar weer volledig in gebruik kan worden genomen.

OLCO is als gedelegeerd opdrachtgever verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement tijdens de ontwerp- en bouwfase. Hiervoor zal onder andere de aanbesteding van de bouwkundige werkzaamheden de periode georganiseerd worden. Ondertussen zullen de nodige sloopwerkzaamheden op locatie worden uitgevoerd. Na de zomer zullen de bouwwerkzaamheden starten waarmee het gebouw vorm gaat krijgen!