Afgelopen week hebben onze collega’s Robert Klein en Bas Vloedbeld een succesvolle teamsessie voor het nieuwe Integraal Kind Centrum in Woubrugge begeleid. Met het team van leerkrachten van De Wereldweide en medewerkers van FloreoKids is een gezamenlijk visie op de kindontwikkeling van 0 tot 13 jaar opgesteld. Daarna zijn de identiteit en eisen die doorgaande leerlijnen stellen aan het nieuwe schoolgebouw geïnventariseerd. Een positieve bijeenkomst waarin de open dialoog tot een een goed resultaat heeft geleid!

In de volgende teamsessie in november worden de resultaten besproken en verder concreet gemaakt. Op basis hiervan stelt OLCO het Programma van Eisen op en maakt een financiële doorrekening voor de investering en exploitatie. Het eindresultaat zal eind dit jaar aan de gemeente Kaag & Braassem ter besluitvorming worden aangeboden.