Investeren in duurzaamheid loont. Wij helpen u verder te kijken dan de eenmalige investering. We brengen de kosten en opbrengsten van alle maatregelen secuur en helder in kaart en laten zien op welke wijze dit profijt geeft. OLCO optimaliseert altijd de life cycle costs ten opzichte van de financiële mogelijkheden. Als expert op dit vlak, maken wij onze opdrachtgevers bewust van investeringen en maatregelen in huisvesting die resulteren in een voordeel tijdens de fase van gebruik en exploitatie.

Het resultaat behaalt OLCO door:
  • Haalbaarheid investeringen koppelen aan periode van gebruik / exploitatie.
  • Berekenen kosten en baten exploitatie.
  • Inspireren in maatregelen Groen Doen.