In opdracht van gemeente Haarlem verzorgt OLCO Holland Bouw als ontwikkelaar het ontwerp en de bouw van sporthal De Schoter. Door het ontwerpteam, mede bestaande uit AGS Architecten, IMD constructies, IV-Bouw en Peutz, is een uitermate circulair ontwerp gerealiseerd.

Gebouwconcept

De karakteriserende ontwerpstijl – Nieuwe Haagse School -, circulariteit en het natuur-inclusief bouwen vormen de basis van het ontwerp dat een maatschappelijke impuls aan Haarlem zal geven. “Het resultaat is een circulair ontwerp met oog voor de natuur, en een knipoog naar het verleden”, aldus Joris Lucas, Projectleider namens OLCO. In lijn met de vraag van de gemeente is een geschikte koppeling tussen de huidige school en de nieuwe sporthal opgezet.

Kwaliteit in gebruik & exploitatie

“De werkwijze van OLCO om met het ontwerpteam en toekomstig gebruikers te sparren over de configuratie en beweeglijnen, heeft aan het resultaat bijgedragen; zo sluiten het ontwerp en de inrichtingen namelijk volledig aan op de wensen vanuit de gemeente én het gebruik”, aldus Paul van Dorst, verantwoordelijke in het tenderproces. “Hiermee realiseren we een compact ontwerp met logische, korte looplijnen dat tevens materiaalgebruik reduceert waardoor we hoger op kwaliteit kunnen inzetten”. “De kwaliteit bereiken we door vanaf het begin met gebruikers aan tafel te gaan en onze ervaring in te zetten om te adviseren”, zegt Jurriën Bos, Junior Projectleider: “Zo was het idee om een vaste tribune op de 1e verdieping te realiseren, waarmee de horeca direct toegankelijk is voor het publiek en het gebruik van de hal geoptimaliseerd wordt voor de sporters”. De kwaliteit is tevens terug te vinden in de typerende ontwerpstijl en de zichtlijnen vanuit zowel de omringende woningen als de aanlooproutes.

Graafwerkzaamheden zijn begonnen

Het startschot

Op 4 januari is met de ingang van het nieuwe jaar ook het startschot gegeven voor de bouw in Haarlem. Deze begint met de constructie van de half-verdiepte fietskelder van zo’n 1400m2, die het diepste punt van het complex vormt. In de zomer van 2021 zal vervolgens ook het hoogste punt behaald worden en wordt er toegewerkt naar de oplevering middels onder andere het plaatsen van de klok in de circa 14m hoge toren en de installaties.

“Eind 2021 is een architectuur parel verrezen, volledig functioneel en circulair, aan de Sportweg in Haarlem. Een moment om nu al naar uit te kijken!”.

Meer weten over dit project? Kijk hier