De bouw van het nieuw zwembad op Sport- en (Be)leef campus De Braak in Helmond is van start gegaan! OLCO Holland Bouw heeft in april 2021 de aanbesteding voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe zwembad in Helmond gegund gekregen. Inmiddels zijn we circa een jaar verder en hebben we het startschot gegeven voor de uitvoeringswerkzaamheden. Een mooi moment om bij stil te staan met het bouwteam bestaande uit OLCO Holland Bouw, FaulknerBrowns Architects, Pieters Bouwtechniek, Van Dorp Projecten, Van Dorp Zwembadtechniek, IV-Bouw, BMV en Noorman.

We zijn van start op Campus De Braak

Architectonisch en stedenbouwkundig uiterst sterk

Team OLCO heeft de opdracht gegund gekregen op basis van een sterk architectonisch concept en goede stedenbouwkundige inpassing op een compact kavel. Vervolgens is het ontwerpteam van start gegaan en is het winnende voorontwerp verder uitgewerkt. Het resultaat is een complex met adaptieve architectuur, waarbij functies aan het gebouw toegevoegd kunnen worden zonder de footprint uit te breiden. Het architectonisch concept is gebaseerd op de beweging van een borstcrawl-slag, dat tot uiting komt in de vorm van de plattegrond en de gevel die als een lint los is getrokken van de sokkel van het gebouw en soepel om het zwemcomplex is getrokken. De alzijdigheid van het gebouw wordt door de transparante, gebogen hoeken met verticale vinnen geaccentueerd. De dichte gevels zijn voorzien van een speciale coating waardoor het gebouw op ieder moment van de dag een andere aanblik heeft.

Op een sokkel

Al in de gunningsfase zijn fundamentele beslissingen genomen die in het verloop van de bouw en het gebruik hun vruchten zullen afwerpen. Zo is er direct gekozen om het gebouw op te tillen en een talud te plaatsen rondom het complex. “Enerzijds wordt het gebouw als een icoon van de campus op een sokkel geplaatst, anderzijds biedt dit ruimte aan verticale uitbreiding in de toekomst”, stelt Marc Sprengers, Projectleider namens OLCO. Op een krap perceel als deze ligt de keuze voor de hand om flexibele architectuur in de vorm van verticale uitbreidingsopties aan te bieden. Zo is er naast de installaties en baden ‘onder’ het gebouw ook ruimte voor een mogelijke toekomstige fietsenstalling en/of andere gebruiksfuncties waar gedurende het gebruik vraag naar zal ontstaan. Tevens beslaat de tweede verdieping niet de totale footprint van het complex. Zo ontstaat er ruimte voor een groen dak. Hier zal al in de realisatiefase een zware vloer geplaatst worden om ook hier toekomstige uitbreiding mogelijk te maken. “Denk bijvoorbeeld aan een inrichting in de vorm van een beweegtuin om het gebouw als beweegkatalysator te laten functioneren”, vult Thijs Hebing, Junior Projectleider aan.

Het “optillen” van het complex draagt daarnaast bij aan de herkenbaarheid van het complex. Daarnaast passen het talud en de verticale accenten perfect binnen het landschap, de bestaande architectuur en de referentieprojecten op Campus de Braak, te weten het nieuwe Dr. Knippenbergcollege en het nog nieuw te bouwen stadion van Helmond Sport. Zo ontstaat een integraal en uniform campusterrein met eenzelfde architectonische hoofdlijn. “Het landschap en de gevel lopen duidelijk in elkaar over”, stelt de opdrachtgever dan ook.

Het complex op een sokkel, met een alzijdige gevel en de typische gevel

Realisatie

Marc en Thijs zijn nu veel op de bouw aanwezig zijn om de kwaliteit van het uitgevoerde werk te monitoren. “Zo zorgen we ervoor dat het gebouw hier zal komen zoals wij dat op papier bedacht hebben”. Er zal in korte tijd namelijk veel veranderen op het bouwterrein. Afgelopen maand zijn de funderingspalen al aangebracht, om nu het complex ook boven maaiveld op te bouwen. In de zomer zullen de contouren van de baden zichtbaar worden en zullen vervolgens de eerste verdiepingsvloeren geplaatst worden. In het najaar van 2022 zullen de gevels worden dichtgezet om in 2023 de afbouwwerkzaamheden te laten plaatsvinden. Het is nog even wachten, maar in het najaar van 2023 zullen de eerste Helmonders een heerlijk frisse duik nemen in dit architectonisch en functioneel unieke zwembad!

Wil je meer weten over dit project? Kijk op de projectpagina