De gemeente Zeist heeft haar publieksfunctie en huisvestiging van ambtenaren gecentraliseerd in het raadhuis in het centrum van Zeist. Het oude raadhuis is hiervoor opnieuw ingericht en met een moderne uitbouw uitgebreid. Het aangrenzende gemeentelijke monument De Azijnmakerij is gerestaureerd en onder de nieuwbouw is een parkeergarage met 219 plaatsen gerealiseerd. Het vernieuwde gebouw is in 2015 in gebruik genomen.

Projectupdate Centrale huisvesting gemeente Zeist

Rondleiding in het gemeentehuis Zeist

We hebben meerdere rondleidingen begeleid in het nieuwe Gemeentehuis in Zeist. Mocht je het gebouw willen bekijken van achter je computer:

Kijk nu naar de publiekshal of de werkomgeving via Google streetview!

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

De gemeente Zeist had voorafgaand aan het project als doel haar dienstverlening aan haar burgers te centraliseren op één aansprekende plek in Zeist. Bijna vanzelfsprekend werd hiervoor het raadhuis aangewezen. Aangezien dit te klein van omvang was en bovendien een gedateerde inrichting kende, heeft de gemeente besloten tot herinrichting en een forse uitbreiding van het gebouw, inclusief een ondergrondse parkeergarage. Het project is reeds enkele jaren afgerond. Volgens de gemeente functioneert het nog beter dan vooraf gedacht en is het gemeentehuis echt een visitekaartje voor de gemeente!

Rol OLCO

OLCO is aangesteld als centraal aanspreekpunt gedurende de centrumplanontwikkeling. OLCO is hierbij verantwoordelijk geweest voor het proces- en projectmanagement en de algehele coördinatie van het project, de aansturing van bouwpartners, planning, financiën en de procedurele en juridische aspecten, de financiële bewaking en begeleiding EU aanbesteding (model DBM) van de planonderdelen. Tevens heeft OLCO de gemeente ondersteund in haar informatievoorziening naar de raad, politiek, bewoners en belanghebbenden.

Bestuurlijke ondersteuning

OLCO is gestart met het inhoudelijk op orde brengen van de vraagspecificatie en de documenten voor de aanbesteding. In drie maanden tijd zijn alle documenten, inclusief de contracten, voor de D&B-aanbesteding uitgewerkt. Naast de project- en procesinhoudelijke ondersteuning werd OLCO steeds meer betrokken bij de ondersteuning van het bestuurlijke proces. De ambtelijke- en bestuurlijke behandeling van het nieuwe bestemmingsplan werd door OLCO aangestuurd. Onderdeel van deze begeleiding was het voorbereiden van de antwoorden aan raadscommissies en de gemeenteraad ten aanzien van vaststellen bestemmingsplan. De ondersteuning van OLCO heeft ertoe geleid dat de DBM-overeenkomst werd ondertekend door gemeente en opdrachtnemer (Kondor Wessels Vastgoed Amsterdam) en dat het bestemmingsplan door de gemeenteraad in 2008 is vastgesteld. De D&B overeenkomst betreft realisatie van de aanbouw. Het inrichten en renoveren van het bestaande gemeentehuis (Lengkeekgebouw) en het inrichten van de aanbouw, het inrichtingsplan, werd via een parallel traject uitgewerkt onder leiding van OLCO.

De locatie

Historisch gezien is het gebied de plek van waaruit Zeist zich heeft ontwikkeld. Rondom dit gebied kwamen oude waterwegen en oude handelsroutes samen. Langs de Dorpsstraat staat nog de gevel het oorspronkelijke Raadhuis (1877), terwijl aan de Slotlaan (hoek Dorpsstraat) het latere monumentale Raadhuis (1908), is gelegen. Dit monumentale pand is beeldbepalend voor het gebied. Met het plan wil de gemeente met een geheel eigen tijdskenmerk, midden in het hart van de samenleving staan. In dit gebied bevinden zich enkele beeld- en sfeerbepalende objecten met een eigentijdsbeeld, die het ambitieniveau dat de gemeente voor deze plek beoogt aanduidt. Het motto ‘ieder één aan het rond’ en het proces ‘op weg naar de kern’ weerspiegelen de ambitie van de gemeente. Daartoe behoort tevens het centraliseren van haar dienstverlening en het aanpassen van de werkplekken aan de moderne manier van werken. Open, transparant, flexibel en afgestemd op de vraag vanuit de samenleving. Naast het feit dat de gemeente gekozen heeft om haar diensten te centraliseren, was ook gekozen de organisatie anders vorm te geven en volgens nieuwe concepten de organisatie te organiseren. ‘Het Nieuwe Werken’, was het uitgangspunt om de inrichting van het gemeentehuis vorm te geven. Dit flexibele werkconcept komt terug in de inrichting van het gemeentehuis.

Programma

Naast realisatie van de aanbouw, circa 3.750m² BVO, waarbinnen vooral de publieksdiensten hun plek vinden, is ook het oude gemeentehuis uit de jaren ’80, circa 4.500m² BVO, ‘gerestyled’. Het monumentale raadhuis bleef grotendeels ongewijzigd, behoudens enkele interieuraanpassingen. Het monumentale Raadhuis is na de afronding van de aanpassingen onderdeel van het nieuwe gemeentehuis. Verder is als onderdeel van de gebiedsontwikkeling de realisatie van 100 appartementen door Kondor Wessels gedaan, waarvan 33 stuks door de woningstichting De Kombinatie zijn afgenomen op basis van een Turnkey-overeenkomst. OLCO heeft dit proces aangestuurd en voerde tevens het overleg met deze woningcorporatie.

Onder de huisvesting en de appartementen is een royale parkeergarage voor 200 auto’s gebouwd. De infrastructuur van wegen, nutsvoorzieningen en inrichting van de openbare ruimten zijn eveneens geheel op de schop genomen. Hiermee is een geheel nieuwe stedelijke invulling van dit deel van Zeist ontstaan. De kenmerkende gebouwen zijn op een natuurlijke wijze in het plan opgenomen. De uiteindelijke realisatie is in uitvoerig overleg met Monumentenzorg besproken. De historische bebouwing stelt namelijk voorwaarden aan de planuitwerking. Het project heeft een GPR-score van 8,5.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Mark Westra

Mark Westra

Directeur-eigenaar
+31 6 2909 8878

Meer info?

Neem contact op met Mark Westra, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Werken

Nieuwe duurzame gemeentewerf

Nieuwbouw gemeentewerf Heelsum
Werken

Innovatie in de agrarische sector

Innovatiecentrum in Maassluis
Werken

Een thuis voor Ermelo

Zalenaccommodatie De Dialoog in Ermelo