Gemeente Zeist gaat een nieuwe gemeentewerf bouwen ter vervanging van de oude gemeentewerf. De nieuwe gemeentewerf dient toekomstbestendig te worden gerealiseerd. In de planuitwerking wordt hier optimaal op ingespeeld, samen met de realisatie van hoge duurzaamheidsambities.

Projectupdate Nieuwbouw gemeentewerf te Zeist

Bouw nieuwe gemeentewerf Zeist

De gemeente Zeist heeft in college besloten tot de bouw van een nieuwe gemeentewerf. Als OLCO zijn we door de gemeente Zeist gevraagd hiervoor het programma van eisen inclusief bouwkostenraming en de stichtingskosten op te stellen. Een mooie opdracht om als OLCO aan te mogen werken en zo onze bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe gemeentewerf.

Meer projectupdates van dit project

Projecttoelichting

De gemeentewerf is een onderdeel van de gemeente Zeist. Er werken medewerkers, die zorgen voor afhandeling van calamiteiten in het openbaar gebied of het verhelpen van klachten over o.a. wegen, verlichting, gemeentelijk vastgoed en riolering. Ook worden op de werf materialen en machines (zoals wegafzetting en maaiers voor onderhoud van sportvelden) opgeslagen. Er komt ook een werkplaats voor technische reparaties.

De huidige gemeentewerf aan de Van Renesselaan is te groot, verouderd en niet duurzaam. Op deze locatie zal woningbouw plaatsvinden. De planuitwerking voor de nieuwe locatie richt zich op het terrein achter de brandweerkazerne en zal bestaan uit een bedrijfsgebouw met groot buitenterrein.

Rol OLCO

OLCO verzorgt in opdracht van gemeente Zeist het advies tijdens de initiatieffase dat concreet bestaat uit het integraal afgestemde Programma van Eisen met bijbehorende investeringsraming voor de nieuwe gemeentewerf te Zeist en de aanbestedingsstrategie.

Duurzaamheid

Belangrijk uitgangspunt voor de nieuwbouw van de werf zal een duurzame inrichting zijn met zoveel mogelijk inpassing in de bestaande groene omgeving. De duurzame maatregelen richten zich in de basis op het principe van een all-electric en energieneutraal gebouw.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Peter Mantel

Peter Mantel

Projectmanager
+31 6 1284 0469

Meer info?

Neem contact op met Peter Mantel, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Werken

Een thuis voor Ermelo

Zalenaccommodatie De Dialoog in Ermelo
Werken

Een vernieuwd thuis

Centrale huisvesting gemeente Zeist