De Dialoog vormt het culturele, bruisende hart van Ermelo. De zalenaccommodatie is verouderd en kampt met een matige bezetting. In 2018 heeft de gemeente een scenario- en haalbaarheidsstudie uit laten voeren voor het project “De Nieuwe Dialoog”. In de studie is een beeld gevormd over het concept van De Dialoog in zijn toekomstige opzet en de daarbij te behalen functionele synergievoordelen. De nieuwe Dialoog moet een open, flexibel, toegankelijk en duurzaam gebouw worden waar iedereen welkom is om even binnen te lopen voor een kop koffie. Het complex wordt zowel op de begane grond als op de eerste verdieping direct verbonden met het gemeentehuis. De Nieuwe Dialoog is op diverse manieren te gebruiken en biedt aan allerlei organisaties en bewoners een thuis.

Projectupdate Zalenaccommodatie De Dialoog in Ermelo

Theaterzaal De Dialoog opgeleverd!

Exact volgens planning is de theaterzaal van De Dialoog gerenoveerd! Hiermee is er sinds de start van de sloop 2 maanden geleden veel werk verzet en wordt de theaterzaal weer vroegtijdig in gebruik genomen.

De werkzaamheden voor De Dialoog zijn overigens nog niet afgerond. Het ontwerp van het multifunctionele activiteitencentrum zit momenteel in de UO-fase en wordt technisch afgerond en de bouw wordt voorbereid. De Nieuwe Dialoog zal volledig worden vernieuwd waarna het in de eerste helft van 2022 opgeleverd en gebruikt kan gaan worden.

Multifunctionaliteit vormt de basis voor De Nieuwe Dialoog. Dit wordt gerealiseerd met onder andere te koppelen vergader- en activiteitenruimtes, en een directe verbinding met het gemeentehuis, waarbij beide gebouwen één gezamenlijke entree en ontvangstbalie krijgen in een open centrale ruimte. Daardoor ontstaat synergie tussen het gemeentehuis en De Dialoog.

Dit vormt overigens een uitdagende pijler in het ontwerp. Daarmee wordt voldaan aan de ambitie van de gemeente om De Dialoog nog lang het bloeiende sociaal, cultureel en maatschappelijk leven van Ermelo te laten faciliteren.

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

In 2018 heeft de Raad gekozen voor het scenario met verticale uitbreiding. Dit scenario bestaat uit renovatie, uitbreiding en verduurzaming van De Dialoog. De doelstelling is het verhogen en optimaliseren van de bezetting van de verschillende ruimtes. De Dialoog wordt een multifunctioneel activiteitencentrum dat een bloeiend sociaal, cultureel en maatschappelijk leven in Ermelo faciliteert op het gebied van activiteitenruimte. Het aantal verhuurbare ruimtes van De Dialoog is gedifferentieerd en flexibel: er zijn grote te koppelen activiteitenruimtes, kleinere te koppelen vergaderruimtes en spreekkamers, en een multifunctionele theaterzaal inclusief kleedkamer. De Raadszaal die voorheen in De Dialoog aanwezig was komt ook terug in de nieuwe situatie.

Projecttoelichting

Het scenario voor verticale uitbreiding bestond in eerste instantie uit het slopen van een aantal ruimten, het renoveren en transformeren van de begane grond, en een optopping met een verdieping op de bestaande constructie en bouwkundige contouren.  Uit verder onderzoek is gebleken dat de bestaande constructie niet toereikend genoeg was voor een extra verdieping, waardoor er in overleg met de gemeente, gekozen is voor het slopen van de bestaande bebouwing. Enkel de fundering, begane grondvloer, techniek ruimte en de theaterzaal inclusief kleedkamer zijn behouden gebleven.

De Dialoog wordt gekenmerkt door open, ruimtelijke structuren en transparantie. De Dialoog was gekoppeld aan het gemeentehuis, maar hadden elk een eigen entree. De Dialoog zal in de nieuwe situatie direct verbonden zijn met het gemeentehuis, waarbij beide gebouwen één gezamenlijke entree en ontvangstbalie krijgen in een open centrale ruimte. In de centrale ruimte zijn diverse faciliteiten en functies aanwezig. De verdieping, waar ook de Raadszaal in De Dialoog komt, komt in directe verbinding te staan met het vergaderplein van het gemeentehuis. Daardoor ontstaat synergie tussen het gemeentehuis en De Dialoog.

Onderdeel van het project is de renovatie van de theaterzaal. Afgelopen maanden is de theaterzaal grootschalig gerenoveerd waarbij bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook de theatertechnieken zijn meegenomen in de renovatie. Zo zijn onder andere de uitschuifbare tribune, theaterverlichting en theatertextiel vernieuwd.

Rol OLCO

OLCO is als gedelegeerd opdrachtgever voor gemeente Ermelo verantwoordelijk voor het projectmanagement en de procesbegeleiding tijdens de ontwerpfase en uitvoering voor De Dialoog. Hiertoe behoren onder andere het organiseren, adviseren en contracteren van verschillende aanbestedingen, het beheren en bewaken van de kosten en planning, en de inhoudelijke projectbegeleiding. Tijdens de uitvoering doet OLCO ook de kwaliteitscontroles.

Duurzaamheid

De Nieuwe Dialoog zal na renovatie voldoen aan de vooraf gestelde ambities: gasloos, 0-op-de-meter en klimaatklasse A. Hiervoor worden verschillende ingrepen toegepast om de accommodatie te verduurzamen met oog voor de toekomst. Tevens zal De Nieuwe Dialoog aansluiten op de WKO-installatie van het gemeentehuis. Op het dak worden PV-panelen geplaatst. Slimme technieken, zoals klimaatplafonds en lage temperatuurverwarming zorgen voor een aangenaam klimaat.

Projectupdate Zalenaccommodatie De Dialoog in Ermelo

Bouwbord en sloop De Dialoog

De vernieuwing van De Dialoog in Ermelo is weer een stapje dichterbij door de sloopwerkzaamheden die plaatsvinden. De theaterzaal is daarnaast gestript en zal nu gerenoveerd worden, waarna in september ook de deuren van de theaterzaal zullen openen!
Als symbolische start van de bouwwerkzaamheden is begin juni het bouwbord onthuld door de wethouder van Gemeente Ermelo.

OLCO voert bij dit project het projectmanagement uit als gedelegeerd opdrachtgever en geeft daarvoor inhoudelijke sturing aan het ontwerp- en bouwteam en organiseert de aanbestedingen. Bijzonder is het feit dat het gemeentehuis gedurende de bouw geopend zal blijven voor de inwoners en bezoekers!

Projectupdate Zalenaccommodatie De Dialoog in Ermelo

Sloopwerkzaamheden De Dialoog van start!

In Ermelo is afgelopen week een start gemaakt met de sloop van De Dialoog. Eerder zijn materialen voor hergebruik al gedemonteerd. Door de sloop ontstaat er ruimte om “De Nieuwe Dialoog” te realiseren, waarbij multifunctioneel gebruik één van de uitgangspunten vormt. Daarnaast zal een directe verbinding gerealiseerd worden met het naastgelegen en aangrenzende gemeentehuis en zullen beide van dezelfde ingang gebruik gaan maken. De theaterzaal zal gerenoveerd worden, waarmee het dit najaar weer volledig in gebruik kan worden genomen.

OLCO is als gedelegeerd opdrachtgever verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement tijdens de ontwerp- en bouwfase. Hiervoor zal onder andere de aanbesteding van de bouwkundige werkzaamheden de periode georganiseerd worden. Ondertussen zullen de nodige sloopwerkzaamheden op locatie worden uitgevoerd. Na de zomer zullen de bouwwerkzaamheden starten waarmee het gebouw vorm gaat krijgen!

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Patrick Spanjersberg

Patrick Spanjersberg

Projectmanager
+31 (0)6 51 18 87 37

Meer info?

Neem contact op met Patrick Spanjersberg, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Werken

Nieuwe duurzame gemeentewerf

Nieuwbouw gemeentewerf te Zeist
Werken

Een vernieuwd thuis

Centrale huisvesting gemeente Zeist