In Haarlem is met de ingang van het nieuwe jaar ook de bouwfase gestart van sporthal De Schoter. De karakteriserende ontwerpstijl – Nieuwe Haagse School -, circulariteit en het natuur-inclusief bouwen vormen de basis van het ontwerp dat een maatschappelijke impuls aan Haarlem zal geven!

De aanwezigheid van de school en de nieuwe doelgroepen die aangesproken worden, vergen een optimaal gebouwconcept. Een mooie uitdaging met een enthousiast team en een prachtig ontwerpresultaat! Lees hier meer over het proces.