Door de gemeente Smallingerland is OLCO ingeschakeld voor het proces- en projectmanagement van het nieuwbouw zwemcomplex De Welle.  Het huidige zwemcomplex, daterend uit de jaren ’60, is functioneel verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeenteraad heeft daarom op 12 mei 2020 op basis van de haalbaarheidsstudie van OLCO besloten om een nieuw zwemcomplex te bouwen. In dit besluit speelt duurzaamheid een grote rol door energieneutraliteit als uitgangspunt te nemen. Een grote ambitie voor een dergelijk groot complex! Inmiddels is Hooper Architects geselecteerd om deze ambitie in een ontwerp verder uit te werken en is de eerste paal ‘geslagen’.

Projectupdate Zwemcomplex De Welle in Drachten

Feestelijke viering eerste paal zwemcentrum De Welle

Onder het toeziend oog van vele belangstellenden gaf wethouder Pieter van der Zwan woensdagmiddag 26 april 2023 het officiële startsein voor de bouw van het zwemcentrum De Welle aan de Sportlaan in Drachten. ‘De werkzaamheden zijn al volop gaande, maar we willen dit bijzondere moment graag vieren met alle betrokkenen en toekomstige gebruikers’, aldus wethouder Van der Zwan.

Direct na het besluit van de gemeenteraad en de ondertekening van de opdrachten aan Bouwgroep Dijkstra Draisma en Pranger-Rosier Installaties BV zijn begin februari de werkzaamheden gestart voor het bouwrijp maken van de grond. Inmiddels is de bouwput gegraven en zijn de eerste funderingspalen zichtbaar. Om de Sportlaan zoveel mogelijk te ontzien, is vanaf de Zuiderhogeweg een tijdelijke weg aangelegd voor het bouwverkeer.

Een duurzaam De Welle

Het nieuwe zwemcomplex is zeer duurzaam ontworpen met veel slimme techniek, circulaire materialen en installaties. Toch wordt nog onderzocht of met de huidige energiecrisis er aanvullende mogelijkheden zijn om de energiebehoefte verder omlaag te brengen. Dit wordt voor de zomer nog in de gemeente behandeld.

Door het slaan van ‘de eerste paal’ gaf wethouder Pieter van der Zwan het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe De Welle. De verwachte ingebruikname van de nieuwbouw is begin 2025

 

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

Het nieuwe energie neutrale zwemcomplex dient dé plek te worden waar sporters, verenigingen en bezoekers met plezier komen en blijven terugkomen om elkaar te ontmoeten en de sportbeleving voor de komende decennia kan faciliteren. Hiertoe zal het complex geschikt zijn voor recreanten, breedtesport en topsport en zullen op al deze vlakken voorzieningen geleverd worden. De Welle zal een bovenregionale functie gaan bekleden doordat zwemverenigingen uit de hele Noordelijke regio van Nederland gebruik zullen gaan maken van het zwembad. Ook kunnen de inwoners in Noord-Friesland in dit zwembad uitdagend recreëren.

Projecttoelichting

De projectambities zijn helder door OLCO geformuleerd in het raadsbesluit: het zwembad heeft als doel alle huidige gebruikers te bedienen en zijn bovenregionale functie te bekleden voor alle typen zwemactiviteit van doelgroepen en (top)sport. Het wordt het trainingscentrum voor Topsport Noord en de KNZB. Hiervoor zal het complex beschikken over een 50-meter topsport bad en 25×10,4m multifunctioneel bad. Ter ondersteuning van topsport zullen ook een opwarming-, kracht- en fysioruimte worden gerealiseerd. De recreatiezaal beschikt over in totaal 400 m2 wateroppervlak met een golfslaginstallatie, glijbanen, whirlpool, peuter- en kleuterbaden en innovatief gaming concept.

De horeca in het complex biedt ruimte aan de bezoekers om prettig te verblijven met zicht op sport. De horeca wordt gelinkt aan het buitengelegen spraypark en bijbehorende ligweide van 1000m2 met zonneterras. Buiten zal tevens voorzien worden in parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s binnen het Sportlaan sportpark (inclusief oplaadpunten). De parkeerplaatsen worden met extra mindervaliden plaatsen voorzien en ca. 10% is van elektrische laadpunten voorzien.

Dit gehele programma zal gerealiseerd worden binnen de drie centrale aandachtspunten: duurzaamheid, multifunctioneel gebruik en topsport. Op basis hiervan zal Hooper Architects het plan verder uitwerken, waarna ingebruikname begin 2025 is voorzien.

Rol OLCO

OLCO heeft de gemeente geholpen in de voorbereiding van het Raadsbesluit om tot nieuwbouw over te gaan. Vervolgens heeft de Gemeente Smallingerland OLCO de opdracht verstrekt voor het integraal proces- en projectmanagement van zowel het ontwerp- als het bouwproces. Het proces wordt op innovatieve wijze met specialisten in de markt uitgewerkt onder regie van OLCO. Waarborg is het betrekken van het Sportbedrijf en de gebruikers. Hun bijdrage is een voorwaarde voor gezamenlijk succes!

Duurzaamheid

Zowel Gemeente Smallingerland als OLCO heeft hoge duurzaamheidsambities geformuleerd die in De Welle toepassing dienen te vinden. Zo is de ambitie van de gemeente om CO2 neutraal te zijn en is een energiezuinig zwembad gewenst, waarbij het streven is naar energieneutraliteit. De expertise van het samengestelde ontwerp- en uitvoeringsteam zal op vlak van circulair denken de ambitie in De Welle concreet moeten maken. Het resultaat zal een voorbeeld moeten worden binnen de gemeente en de noordelijke regio voor duurzaam ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed.

Projectupdate Zwemcomplex De Welle in Drachten

Feestelijke onthulling bouwbord Zwemcentrum Drachten!

Gemeente Smallingerland beleeft een feestelijk moment met de onthulling van het bouwbord op 19 mei van het nieuwbouw Zwemcentrum Drachten! Het project wordt nu aanbesteed voor de uitvoering waarbij de beoogde start eind 2022 wordt voorzien. In deze vreemde tijden een ambitieus doel waarbij de gemeente door OLCO wordt geholpen om dat waar te maken. Dit door constructieve samenwerking met de uitvoerende partijen en de aanpak van OLCO. Wij hopen op spoedig bericht van start bouw!

Projectupdate Zwemcomplex De Welle in Drachten

Enthousiasme voor een ‘helder en rationeel ontwerp’ De Welle

Het ontwerp voor het nieuwe zwembad in Drachten is met lof ontvangen door de welstandscommissie. Een mooie mijlpaal nadat OLCO eerder al het Raadsbesluit voor nieuwbouw succesvol heeft begeleid en het adviesteam is gestart met het ontwerp. OLCO verzorgd voor het project het proces- en projectmanagement en heeft thans de Technisch Ontwerpfase gestart.

In het ontwerp is prioriteit gegeven aan een efficiënte en compacte configuratie. In de architectuur is gekozen voor een directe verbinding met de groene omgeving en het spraypark van het complex. Een connectie die met grote open glaspartijen vorm is gegeven. Ook dragen het paviljoenachtige karakter en de centrale patio bij aan voldoende daglichtvoorziening ten behoeve van de zwembeleving van gebruikers en kan ook ontvangst van sponsoren en publiek bij events goed plaatsvinden. Het zijn aan de buitenzijde de groene begroeiing en het gebruik van hout die een unieke uitstraling en duurzame inpassing meegeven aan het complex. Marc Visser, voorzitter van de welstandscommissie, concludeert: “Het ontwerp biedt veel kansen om een geweldig bad neer te zetten dat voor heel Friesland een aanwinst is”. Deze enthousiaste ontvangst van het ontwerp beloofd veel goeds voor de gebruikers die medio 2024 zonder twijfel graag gebruik gaan maken van dit prachtige complex.

Projectupdate Zwemcomplex De Welle in Drachten

Hooper Architects ontwerpt nieuw zwemcentrum De Welle

De gemeente Smallingerland heeft Hooper Architects uit Oosterhout aangesteld voor het ontwerpen van het nieuwe zwemcentrum de Welle in Drachten. Een slimme inpassing van de duurzaamheidsambities van de gemeente en OLCO kenmerken het ontwerp en het resultaat is prachtig!

OLCO verzorgt de integrale projectleiding en heeft als onderdeel daarvan het Programma van eisen ontwikkeld en de aanbesteding verzorgd van de architect.  Daarmee kunnen wij de hoge ambities van dit project concreet maken. Hooper Architects is geselecteerd vanwege het sterke ontwerpconcept dat gericht is op een uitstekend functioneel ontwerp in een warme architecturale inpassing. Het resultaat is een invulling passend bij onze visie van circulair ontwikkelen en een optimale exploitatie als voorloper in de sportsector.

Het nieuwe zwemcentrum is ontworpen als een beeldbepalend object in het sportpark rondom de Sportlaan. Het gebouw en het terrein worden gekenmerkt door de groene identiteit en een architectuur die duidelijk een nieuwe stap laat zien in duurzaam bouwen. Het gaat daarbij niet om het realiseren van een gebouw in de natuur, maar een plan dat verweven is met de natuur. Hierin is het gebouw, opgebouwd uit duurzame materialen, net zo belangrijk als delen die de biodiversiteit ondersteunen en tegelijk een positieve bijdrage hebben aan het voorkomen van bijvoorbeeld hittestress. Dit aspect is de kern van zowel het zwemcentrum als de omgeving waarin deze ontworpen is.

Het nieuwe complex biedt ruimte aan recreatief zwemmen, breedte- en topsport. Het zwemcentrum bestaat uit bestaat uit een 50 meter flexibel (top)sport bad, een multifunctioneel bad en een uitgebreid recreatieprogramma waaronder een recreatiebad (incl. golfslag), kleuterzone, peuterbad, wellness en een spraypark. Het zwembad moet gerealiseerd zijn in 2024.

 

Bron afbeelding: Hooper Architects- alle rechten voorbehouden

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Mark Westra

Mark Westra

Directeur-eigenaar
+31 6 2909 8878

Meer info?

Neem contact op met Mark Westra, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Bewegen

Ontmoeten en wonen in Kerkehout

Multi Functioneel Centrum + woningbouw in wassenaar
Bewegen

Toekomstvisie zwembaden Groningen

Haalbaarheidsonderzoek 3 zwembaden
Bewegen

Zwemmen op de campus

Zwembad De Braak in Helmond