Het Sportpad ligt middenin de kern Roelofarendsveen en is een sociaal hart voor binnen- en buitensport, recreatie en onderwijs. De gemeente wil het Sportpad herontwikkelen, bestaande uit een nieuw binnensportcentrum met integraal kindcentrum (deel 1), de herontwikkeling van de sportvelden en nieuwbouw van een kleed/clubgebouw (deel2) en herinrichting van de infrastructuur (deel 3). De gemeenteraad heeft in november 2022 het besluit genomen voor herontwikkeling van deel 2 en 3 van het Sportpad. Vervolgens heeft de gemeente na een aanbesteding het projectmanagement voor deel 2 en 3 aan OLCO in opdracht verstrekt.

Projectupdate Herontwikkeling Sportpad in Roelofarendsveen

Nieuwe opdracht in Roelofarendsveen!

De gemeente Kaag&Braassem heeft OLCO de opdracht verstrekt voor het projectmanagement van de herontwikkeling van het Sportpad Deel 2 in Roelofarendsveen. Op het vernieuwde sportpark komen 4 kunstgrasvoetbalvelden, 1 kunstgras hockeyveld, extra tennisbanen en padelbanen. Voor de nieuw te vormen fusievereniging voetbal+hockey wordt een multifunctioneel kleed-/clubgebouw met 22 kleedkamers en een kantine met uitzicht op de velden gerealiseerd. De duurzaamheidsambitie is hoog: energiepositief, waardoor het sportpark mogelijk ook energie aan de omgeving gaat leveren!

Realisatie vindt gefaseerd plaats, oplevering van het vernieuwde complex staat gepland in 2026.

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

De vraag tot de herontwikkeling van het Sportpad kwam in eerste instantie voort uit het gezamenlijk belang om de sportfunctie te behouden op deze locatie. Voor het behouden van de buitensport op deze locatie hebben de verenigingen (voetbal, hockey en tennis) zich ingezet om de haalbaarheid van herontwikkeling van het sportpark aan te tonen. De raad heeft hier in november 2022 een besluit over genomen. De gestelde budgetten in het raadsbesluit zijn de uitgangspunten waarbinnen het project gerealiseerd zal worden. Hierbij hebben de verenigingen ook een groot aandeel door inbreng van eigen middelen. OLCO zal de gemeente en de verenigingen begeleiden in het behalen van deze doelstellingen binnen de gestelde kaders.

Projecttoelichting

Het plan voor de herontwikkeling van het sportpark bestaat uit de herontwikkeling van de buitenvelden (4 kunstgras voetbalvelden, 1 kunstgras hockeyveld, 3 kunstgras minivelden, 7 tennisbanen en 4 padelbanen) en de ontwikkeling van een centraal gelegen kleed/clubgebouw met 18 kleedkamers en grote horeca met keuken. Daarnaast de verplaatsing van de entree van het tennisclubgebouw en de volledige herinrichting van de openbare ruimte met water, groen en auto- en fietsparkeren.

Samen met de verenigingen en de gemeente is een projectteam gevormd. Met dit projectteam zijn de eisen en wensen vastgesteld in een Programma van Eisen. Op basis van meerdere aanbestedingsprocedures zijn een civieltechnisch ontwerpbureau (voor de velden), een architect (voor kleed/clubgebouw) en een bouwkundig tekenbureau (voor tennisgebouw) aan de slag met de ontwerp uitwerkingen. Uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden, zodat het gebruik van het sportpark tijdens de werkzaamheden door kan gaan.

Beoogd wordt zoveel mogelijk synergie te behalen door samen te werken met de verschillende delen van het Sportpad en de omgeving. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het einddoel van één volledig vernieuwd Sportpad welke het hart voor sport, recreatie en onderwijs in Roelofarendsveen zal zijn.

Rol OLCO

OLCO verzorgt het projectmanagement voor de herontwikkeling van het Sportpad deel 2 en 3. Samen met de verenigingen is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin de wensen, ambities en kaders voor het sportpark zijn vastgelegd. Tijdsplanning en fasering is zeer belangrijk in dit project. De sportactiviteiten dienen gedurende het hele proces door te kunnen gaan. Daarnaast is snelheid een wens. Beoogd is in de zomer van 2024 de eerste velden aan te leggen. OLCO stuurt dit gehele proces en draagt zorg voor het gehele projectmanagement voor realisatie van de verschillende planonderdelen.

Duurzaamheid

Het nieuw te bouwen kleed/clubgebouw wordt energieneutraal en wellicht zelfs energie positief. OLCO heeft als ambitie gesteld om, samen met de opdrachtgevers en de verenigingen, de hoogst haalbare duurzaamheidsniveaus te behalen binnen de kaders. Door specialisten in te schakelen wordt gekeken naar innovatieve mogelijkheden zoals het opwekken van warmte uit de kunstgrasvelden. Op het terrein dient slim omgegaan te worden met waterhuishouding. OLCO zet zich in een toekomst bestendig sportpark te realiseren waar men jaren lang met plezier zal komen, zonder een belasting te doen op komende generaties. In het PvE is expliciet ingegaan op deze hoge duurzaamheidsambities waaronder ook het toevoegen van natuur inclusieve elementen in zowel terrein als gebouw. Zo wordt OLCO’s Groen Doen filosofie hier in de praktijk gebracht.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Robert Klein

Robert Klein

Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Bewegen

Toekomstvisie zwembaden Groningen

Haalbaarheidsonderzoek 3 zwembaden
Bewegen

Zwemmen op de campus

Zwembad De Braak in Helmond
Bewegen

Zwemmen en schaatsen onder één dak

Nieuwbouw zwembad/ijshal De Vliet Leiden