Tijenraan is begin dit jaar geopend. Het vormt een multifunctioneel sportcentrum dat de inwoners nog meer stimuleert te sporten, te bewegen en elkaar te ontmoeten. Het Tijenraan is een knooppunt waar de recreatieve sporters, sportverenigingen en sportonderwijs elkaar ontmoeten en ook functies als fysiotherapie en de biljartvereniging een plekje hebben.

Projectupdate Sportcentrum Tijenraan in Raalte

Opening Tijenraan Raalte

Na 4,5 jaar intensief het project begeleid te hebben is een topprestatie op duurzaam vlak behaald! Voor de gemeente Raalte een project van Aannemer Vaessen en architect Slangen+Koenis. Het was een leuke opening!

 

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling gemeente

Sportcentrum Tijenraan is van grote betekenis voor Raalte en heel Salland, maar was sterk verouderd. De gemeente Raalte heeft met Tijenraan een multifunctioneel sportcentrum gerealiseerd dat de komende decennia als centrum in de gemeente fungeert waar sporters en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.

Ambitie gemeente

In 2012 heeft de gemeenteraad het voornemen geuit om het huidige Tijenraan te vernieuwen tot een multifunctioneel sportcentrum. Een sportcentrum dat in de toekomst de inwoners nog meer stimuleert te sporten, te bewegen en elkaar te ontmoeten. Voorwaarde hierbij is dat het nieuwe sportcentrum op lange termijn betaalbaar moet blijven. Door extra te investeren in duurzaamheid is Tijenraan gerealiseerd binnen de sportbegroting, inclusief de taakstellende bezuinigingen.

Rol OLCO

OLCO heeft samen met de gemeente, het sportbedrijf en de verschillende gebruikers een PvE (programma van eisen) opgesteld. Naar aanleiding hiervan is een aanbesteding gehouden voor een geïntegreerde contractvorm waarin zowel het ontwerp als de realisatie en het meerjarig onderhoud en energiegarantie is opgenomen. Op basis van de total cost of ownership (TCO) benadering is de exploitatieraming door OLCO opgesteld. Het gebouw is binnen de vooraf door OLCO geraamde financiële ramingen gerealiseerd.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Paul van Dorst

Paul van Dorst

Projectleider
06 21 59 38 38

Meer info?

Neem contact op met Paul van Dorst, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

Thuis in zwemmen

Stedelijk Zwembad Oostende (België)
Bewegen

Zwemmen en schaatsen onder één dak

Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden
Bewegen

De Schoter

Nieuwbouw sporthal Haarlem