Het zwembad De Meerkamp in Amstelveen dateert uit 1994. De gemeenteraad van Amstelveen besloot aan de hand van het variantenonderzoek door OLCO voor de variant met nieuwbouw uitbreiding naast de bestaande sporthal. Het ontwerp wordt nu door het projectteam met partners Slangen + Koenis, BBP (installaties), Noorman (bouwfysica) en WSP (constructie), onder leiding van OLCO, uitgewerkt.

Projectupdate Haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw zwembad Amstelveen

Aanbesteding uitbreiding zwembad Amstelveen gepubliceerd!

Voor de Europese aanbesteding van de uitbreiding van zwembad De Meerkamp met kantoren voor AmstelveenSport zijn de aanbestedingsstukken op TenderNed gepubliceerd! OLCO heeft in 2021 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de toenemende vraag naar zwemwater in de regio en lange wachtlijsten voor instructiezwemmen op te lossen. Sportwethouder Herbert Raat stelde daarom eerder: “We hechten veel belang aan de zwemveiligheid van kinderen en dus is het belangrijk dat zij tijdig zwemles kunnen krijgen”. Op 7 juli 2021 besloot de gemeenteraad van gemeente Amstelveen tot de bouw van een 25x21meter wedstrijdbassin aan het bestaande De Meerkamp, aangevuld met circa 1.000 m2 kantoren voor AmstelveenSport.

Het afgelopen jaar heeft OLCO Advies & Management het projectmanagement gevoerd over het ontwerpteam, bestaande uit architect Slangen+Koenis, installatie-adviseur BBP, bouwfysisch adviseur Noorman en constructeur WSP. Het resultaat is een technisch ontwerp waarin hoog gestelde duurzaamheidsambities concreet zijn gemaakt. Zo worden energie en warmte opgewerkt middels heatpipes, zonnepanelen en all-electric warmtepompen. De installaties voor het buitenbad worden eveneens vernieuwd. Een mooie uitdaging voor de te selecteren bouwkundig aannemer en installateurs! De aanbestedingstukken voor de aannemer zijn nu terug te vinden op TenderNed.

Start bouw najaar 2023, oplevering voorjaar 2025.

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

Het beoogde effect op de lange termijn is een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare sportaccommodatie in Amstelveen, die mensen stimuleert te sporten, te bewegen en gezond te leven. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en de sociale cohesie versterkt. Een plek die tevens bijdraagt aan het welzijn van de (lokale) samenleving. De sportaccommodatie dient een positieve bijdrage te leveren aan het voorzieningenniveau van Amstelveen, zodat de gemeente aantrekkelijk blijft om er te wonen, te werken of te recreëren.

Projecttoelichting

De nieuwe sportaccommodatie bestaat uit meerdere functies. De zwembadfunctie vormt de kern van de nieuwe accommodatie, tezamen met de bijpassende horecavoorziening. In de planvorming wordt rekening gehouden met de uitfasering van de huidige sporthalfunctie naar een nieuw te bouwen onderwijsaccommodatie. De ruimte die hierdoor vrij komt wordt benut voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel wedstrijdbad. Met deze aanvulling worden de huidige knelpunten in gebruik en bezetting opgelost en is de accommodatie klaar voor de forse woningopgave die de gemeente Amstelveen de komende jaren wil invullen. Het project wordt hiervoor modulair opgebouwd, zodat gefaseerde realisatie mogelijk is.

Het bestaande zwembad bestaat uit een wedstrijdbad 35×25 meter, een multifunctioneel wedstrijdbad van 25×15 meter en een groot recreatiebad met separaat peuterbad. Ook behoud de accommodatie de twee grote buitenbassins. Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende varianten uitgewerkt, waarna de gemeenteraad voor nieuwbouw uitbreiding heeft gekozen met ruimte voor een 25x21m wedstrijdbad met klapwand en kantoorruimten voor AmstelveenSport. Ook worden de kleedruimten voor het bestaande buitenbad hierin opgenomen. Met toekomstige verticale uitbreiding wordt in het ontwerp al rekening gehouden, zoals te zien in de renders.

Rol OLCO

OLCO voerde in opdracht van de gemeente Amstelveen het haalbaarheidsonderzoek naar renovatie en nieuwbouw uitgevoerd. Op basis van deze input is het raadsbesluit genomen. Inmiddels heeft OLCO de opdracht voor het projectmanagement en begeleiding bij de aanbesteding gekregen. Hierbinnen werkt OLCO de aanbestedingsstrategie uit en neemt het de leiding in het ontwerpteam, waar keuzes toekomstbestendigheid en duurzaamheid hoog op de agenda staan.

Duurzaamheid

Het nieuwe zwembad krijgt geen gasaansluiting en wordt all-electric. Denk hierbij aan heatpipes, zonnepannelen en warmtepompen (all-electric) op het dak. Daarbij wordt gekeken hoe de huidige installaties ingericht kunnen worden om ook de bestaande bouw van het gas af te halen. Verder wordt er ook gekeken hoe de nieuwbouw nu al rekening kan houden met een toekomstige extra bouwlaag, waarmee grote investeringskosten in de toekomst vermeden kunnen worden. Hiermee is het plan in lijn met de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Amstelveen. Daarnaast heeft de gemeente de wens dat het project als voorbeeld gaat dienen voor de gemeente en haar inwoners.

Projectupdate Haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw zwembad Amstelveen

Nieuw zwembad De Meerkamp krijgt vorm

Na een Europese aanbestedingsprocedure is het architectenbureau Slangen+Koenis geselecteerd voor de nieuwbouw van een extra zwembad naast De Meerkamp in Amstelveen. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van extra zwemwater om de wachtlijsten voor zwemlessen op te lossen. Naar verwachting wordt het nieuwe zwembad eind 2024 opgeleverd.

De Meerkamp is in 1994 gebouwd voor een gemeente met ruim 75.000 inwoners. Inmiddels is dit aantal gegroeid naar bijna 93.000. Dit geeft de noodzaak voor een extra zwemvoorziening aan. “We hechten veel belang aan de zwemveiligheid van kinderen en dus is het belangrijk dat zij tijdig zwemles kunnen krijgen”, zegt sportwethouder Herbert Raat. “Het realiseren van extra zwembadwater draagt bij aan het verkorten van de wachtlijsten voor zwemlessen die er momenteel zijn.” In het gekozen schetsontwerp is het nieuw te bouwen 25×21 meter wedstrijdbad naast de bestaande sporthal geplaatst. Het ontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt door het ontwerpteam. Dit ontwerpteam bestaat uit Slangen + Koenis, BBP (installaties), Noorman (bouwfysica) en WSP (constructie)Het projectmanagement wordt verzorgd door OLCO. In het ontwerp is rekening gehouden met een toekomstige 2e bouwlaag, zoals te zien in de renders.

Meer over het ontwerp, de planning en de duurzaamheidsambities lees je in ons artikel. Renders: DMOO.

Projectupdate Haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw zwembad Amstelveen

OLCO ondersteunt gemeente Amstelveen bij uitbreiding De Meerkamp

De gemeente Amstelveen heeft OLCO Advies & Management opdracht verstrekt om in samenwerking met de ambtelijk opdrachtgever het projectmanagent te voeren voor de uitbreiding van zwembad De Meerkamp.

Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Amstelveen op basis van onderzoek van OLCO besloten De Meerkamp met een 25×21 bassin uit te breiden. Dit extra bassin is nodig om in de toenemende vraag naar zwemwater vanuit met name het instructiezwemmen te kunnen voorzien. De uitbreiding wordt gecombineerd met de nieuwbouw van kantoren voor AmstelveenSport. De planvorming dient tevens te anticiperen op de nieuwbouw van een Denksportcentrum en Gezondheidscentrum. Omtrent deze laatste functie is nog nadere definitieve besluitvorming nodig.

De gemeente wil vaart maken met de uitwerkingen. Eind dit jaar ronden wij het Programma van Eisen af en start de Europese procedure voor selectie van de architect. De ontwerpuitwerkingen staan gepland voor 2022 tot begin 2023, start bouw in 2023 en oplevering in 2024.

Dank aan de gemeente Amstelveen voor deze mooie opdracht. Wij gaan met enthousiasme deze uitdaging aan en zien uit naar voortzetting van de prettige samenwerking!

Projectupdate Haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw zwembad Amstelveen

Amstelveen besluit tot bouw wedstrijdbassin aan De Meerkamp

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in haar vergadering van 7 juli 2021 besloten tot de bouw van een nieuw 25×21 wedstrijdbassin aan De Meerkamp. Daarnaast heeft de gemeenteraad onder voorwaarden ingestemd met de nieuwbouw van een denksportcentrum, gezondheidscentrum en kantoren van AmstelveenSport. Deze besluiten zijn gebaseerd op de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek van OLCO uit 2020 en het vervolgonderzoek van OLCO voor de aanvullende functies uit 2021. Wij feliciteren de gemeenteraad met dit besluit en zetten de goede samenwerking met de gemeente graag voort!

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Robert Klein

Robert Klein

Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Bewegen

Waar beweging centraal staat

Nieuwbouw zwembad in Helmond
Bewegen

Zwemmen en schaatsen onder één dak

Nieuwbouw zwembad/ijshal De Vliet Leiden
Bewegen

Bewegen, sporten en ontmoeten

Nieuwbouw Sportcomplex De Altis Rijswijk