Het zwembad De Meerkamp in Amstelveen dateert uit 1994. De gemeenteraad van Amstelveen neemt in het voorjaar van 2020 een besluit over renovatie dan wel nieuwbouw van het zwembad. Het haalbaarheidsonderzoek van OLCO van eind 2019 dient hiervoor als input.

Doelstelling van de opdrachtgever

Het beoogde effect op de lange termijn is een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare sportaccommodatie in Amstelveen, die mensen stimuleert te sporten, te bewegen en gezond te leven. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en de sociale cohesie versterkt. Een plek die tevens bijdraagt aan het welzijn van de (lokale) samenleving. De sportaccommodatie dient een positieve bijdrage te leveren aan het voorzieningenniveau van Amstelveen, zodat de gemeente aantrekkelijk blijft om er te wonen, werken of te recreëren.

Projecttoelichting

De nieuwe sportaccommodatie bestaat uit meerder functies. De zwembadfunctie vormt de kern van de nieuwe accommodatie, tezamen met de bijpassende horecavoorziening. In de planvorming wordt rekening gehouden met de uitfasering van de huidige sporthalfunctie naar een nieuw te bouwen onderwijsaccommodatie. De ruimte die hierdoor vrij komt wordt benut voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel wedstrijdbad. Met deze aanvulling worden de huidige knelpunten in gebruik en bezetting opgelost en is de accommodatie klaar voor de forse woningopgave die de gemeente Amstelveen de komende jaren wil invullen. Het project wordt hiervoor modulair opgebouwd, zodat gefaseerde realisatie mogelijk is. Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbad 35×25, een multifunctioneel wedstrijdbad van 25×15,4 een groot recreatiebad met separaat peuterbad. Ook behoud de accommodatie het de twee grote buitenbassins.

Duurzaamheid

Indien gekozen wordt voor nieuwbouw, krijgt het zwembad geen gasaansluiting en wordt het all-electric. Nadrukkelijk wordt gezocht naar synergie met de omgeving in de vorm van aansluiting op de WRK leiding, zodat gebruik gemaakt kan gaan worden van restwarmte. Hiermee past het project in de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Amstelveen. Daarnaast heeft de gemeente de wens dat het project als voorbeeld gaat dienen voor de gemeente en haar inwoners.

Rol OLCO

OLCO heeft in opdracht van de gemeente Amstelveen het haalbaarheidsonderzoek naar renovatie en nieuwbouw uitgevoerd. Naast een technische beoordeling van het bestaande zwembad De Meerkamp bestond het haalbaarheidsonderzoek ook uit een knelpuntenanalyse, marktverkenning, locatieonderzoek en een ruimtelijke en financiële uitwerking van de renovatie- en nieuwbouwvarianten. Het haalbaarheidsonderzoek is afgesloten met een helder afwegingskader, op basis waarvan de gemeenteraad in het voorjaar van 2020 een besluit kan nemen.

Robert Klein

Robert Klein

Projectmanager
06 28 67 72 32

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

De Schoter

Nieuwbouw sporthal Haarlem
Bewegen

Sportcentrum in het groen

Nieuw Sportcentrum in Ermelo
Bewegen

Zwemmen midden in de natuur

Nieuwbouw zwembad de Koerbelt in Rijssen