Het zwembad De Meerkamp in Amstelveen dateert uit 1994. De gemeenteraad van Amstelveen neemt eind 2020 een besluit over renovatie dan wel nieuwbouw van het zwembad. Het haalbaarheidsonderzoek van OLCO dient hiervoor als input.

Projectupdate Haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw zwembad Amstelveen

OLCO ondersteunt gemeente Amstelveen bij uitbreiding De Meerkamp

De gemeente Amstelveen heeft OLCO Advies & Management opdracht verstrekt om in samenwerking met de ambtelijk opdrachtgever het projectmanagent te voeren voor de uitbreiding van zwembad De Meerkamp.

Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Amstelveen op basis van onderzoek van OLCO besloten De Meerkamp met een 25×21 bassin uit te breiden. Dit extra bassin is nodig om in de toenemende vraag naar zwemwater vanuit met name het instructiezwemmen te kunnen voorzien. De uitbreiding wordt gecombineerd met de nieuwbouw van kantoren voor AmstelveenSport. De planvorming dient tevens te anticiperen op de nieuwbouw van een Denksportcentrum en Gezondheidscentrum. Omtrent deze laatste functie is nog nadere definitieve besluitvorming nodig.

De gemeente wil vaart maken met de uitwerkingen. Eind dit jaar ronden wij het Programma van Eisen af en start de Europese procedure voor selectie van de architect. De ontwerpuitwerkingen staan gepland voor 2022 tot begin 2023, start bouw in 2023 en oplevering in 2024.

Dank aan de gemeente Amstelveen voor deze mooie opdracht. Wij gaan met enthousiasme deze uitdaging aan en zien uit naar voortzetting van de prettige samenwerking!

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

Het beoogde effect op de lange termijn is een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare sportaccommodatie in Amstelveen, die mensen stimuleert te sporten, te bewegen en gezond te leven. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en de sociale cohesie versterkt. Een plek die tevens bijdraagt aan het welzijn van de (lokale) samenleving. De sportaccommodatie dient een positieve bijdrage te leveren aan het voorzieningenniveau van Amstelveen, zodat de gemeente aantrekkelijk blijft om er te wonen, te werken of te recreëren.

Projecttoelichting

De nieuwe sportaccommodatie bestaat uit meerdere functies. De zwembadfunctie vormt de kern van de nieuwe accommodatie, tezamen met de bijpassende horecavoorziening. In de planvorming wordt rekening gehouden met de uitfasering van de huidige sporthalfunctie naar een nieuw te bouwen onderwijsaccommodatie. De ruimte die hierdoor vrij komt wordt benut voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel wedstrijdbad. Met deze aanvulling worden de huidige knelpunten in gebruik en bezetting opgelost en is de accommodatie klaar voor de forse woningopgave die de gemeente Amstelveen de komende jaren wil invullen. Het project wordt hiervoor modulair opgebouwd, zodat gefaseerde realisatie mogelijk is.

Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbad 35×25 meter, een multifunctioneel wedstrijdbad van 25×15 meter en een groot recreatiebad met separaat peuterbad. Ook behoud de accommodatie de twee grote buitenbassins. Voor het haalbaarheidsonderzoek worden varianten voor renovatie en voor nieuwbouw uitgewerkt. Eind 2020 neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Rol OLCO

OLCO voert in opdracht van de gemeente Amstelveen het haalbaarheidsonderzoek naar renovatie en nieuwbouw uitgevoerd. Naast een technische beoordeling van het bestaande zwembad De Meerkamp bestaat het haalbaarheidsonderzoek ook uit een knelpuntenanalyse, marktverkenning, locatieonderzoek en een ruimtelijke en financiële uitwerking van de renovatie- en nieuwbouwvarianten. Een aanvullend verzoek van de gemeente naar inpassingsmogelijkheden op locatie De Meerkamp en aanvullende kostendragers maakt onderdeel uit van het onderzoek. Op basis van een helder afwegingskader zal de gemeenteraad eind 2020 een besluit nemen omtrent nieuwbouw dan wel renovatie.

Duurzaamheid

Indien gekozen wordt voor nieuwbouw, krijgt het zwembad geen gasaansluiting en wordt het all-electric. Nadrukkelijk wordt gezocht naar synergie met de omgeving in de vorm van aansluiting op de WRK leiding, zodat gebruik gemaakt kan gaan worden van restwarmte. Indien gekozen wordt voor renovatie zal het project ook van het gas afgekoppeld en kan het worden aangesloten op de WRK leiding. In beide situaties past het project hiermee in de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Amstelveen. Daarnaast heeft de gemeente de wens dat het project als voorbeeld gaat dienen voor de gemeente en haar inwoners.

Projectupdate Haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw zwembad Amstelveen

Amstelveen besluit tot bouw wedstrijdbassin aan De Meerkamp

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in haar vergadering van 7 juli 2021 besloten tot de bouw van een nieuw 25×21 wedstrijdbassin aan De Meerkamp. Daarnaast heeft de gemeenteraad onder voorwaarden ingestemd met de nieuwbouw van een denksportcentrum, gezondheidscentrum en kantoren van AmstelveenSport. Deze besluiten zijn gebaseerd op de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek van OLCO uit 2020 en het vervolgonderzoek van OLCO voor de aanvullende functies uit 2021. Wij feliciteren de gemeenteraad met dit besluit en zetten de goede samenwerking met de gemeente graag voort!

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Robert Klein

Robert Klein

Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Bewegen

Waar beweging centraal staat

Nieuwbouw zwembad in Helmond
Bewegen

Thuis in zwemmen

Zwembad Brigitte Becue in Oostende (België)
Bewegen

Zwemmen en schaatsen onder één dak

Nieuwbouw zwembad/ijshal De Vliet Leiden