De gemeente Noordwijk heeft besloten tot vervangende nieuwbouw van het multifunctionele sport-, cultuur en gezondheidscentrum De Schelft in Noordwijkerhout. Het besluit van de gemeenteraad is gebaseerd op het haalbaarheidsonderzoek van OLCO. Het nieuwe centrum bestaat uit een zwembad, sporthal met cultuurfunctie, horeca en gezondheidscentrum. De accommodatie blijft jaarlijks het grootste carnavalsfeest van boven de rivieren faciliteren!

Projectupdate De Schelft in Noordwijkerhout

OLCO stelt PvE op voor De Schelft

Voor De Schelft in Noordwijkerhout heeft OLCO in 2021 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor vervangende nieuwbouw van het multifuntionele sport- en cultuurcomplex, aangevuld met een gezondheidscentrum. Inmiddels heeft de gemeente dit uitkomsten van dit onderzoek bekrachtigd en een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Mede op basis van onze uitgebreide kennis op het gebied van zwembaden, multifunctionele gebouwen en gezondheidscentra heeft de gemeente aan OLCO gevraagd het Programma van Eisen op te stellen. Wij doen dit in samenspraak met de eigenaar (gemeente en private zorgpartij), exploitant en toekomstige gebruikers opdracht verstrekt voor het opstellen van het Programma van Eisen. Afronding hiervan staat gepland in het voorjaar 2022.

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

Het beoogde effect op de lange termijn is een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare sport- en cultuuraccommodatie te realiseren in Noordwijkerhout, die mensen stimuleert te sporten, te ontspannen en de juiste zorg te ontvangen. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en de sociale cohesie versterkt. Een plek die tevens bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van de (lokale) samenleving. De multifunctionele accommodatie dient een positieve bijdrage te leveren aan het voorzieningenniveau van Noordwijkerhout.

Projecttoelichting

Op de huidige locatie van De Schelft wordt het nieuwe multifunctionele sportcentrum gerealiseerd. Het bestaat uit een 25×15,4 zwembassin, een 48×28 sporthal met flexibele schil voor het carnaval, een uitgebreide sfeervolle horeca en een gezondheidscentrum met fitness. Rondom het gebouw wordt de openbare ruimte heringericht, met voldoende parkeerplaatsen voor auto en fiets. De start bouw staat gepland voor november 2023.

Rol OLCO

Nadat de gemeenteraad op basis van het haalbaarheidsonderzoek van OLCO een besluit heeft genomen voor vervangende nieuwbouw, is OLCO gevraagd het Programma van Eisen op te stellen. Wij doen dit in samenspraak met de gemeente als toekomstig eigenaar en de gebruikers van het zwembad, sporthal, culturele faciliteiten en het gezondheidscentrum. Het resultaat dient als input voor de aanbesteding van architect en adviseurs en als toetsingskader voor het verdere ontwerptraject.

Duurzaamheid

De nieuwbouw krijgt geen gasaansluiting en wordt het all-electric. Het project past in de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Noordwijk. Daarnaast heeft de gemeente de wens dat het project als voorbeeld gaat dienen voor de gemeente en haar inwoners.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Robert Klein

Robert Klein

Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Bewegen

Ontmoeten en wonen in Kerkehout

Multi Functioneel Centrum + woningbouw in wassenaar
Bewegen

Toekomstvisie zwembaden Groningen

Haalbaarheidsonderzoek 3 zwembaden
Bewegen

Zwemmen op de campus

Zwembad De Braak in Helmond