Het zwembad De Witte Brug in Castricum dateert uit 1973 en is verouderd. De gemeenteraad heeft geconcludeerd dat renovatie geen optie is vanwege de hiermee gemoeide hoge kosten. Eind 2016 heeft de gemeenteraad besloten tot nieuwbouw van het zwembad, mogelijk in combinatie met een sporthal en aanvullende (zorg)voorzieningen. Een bestaand sportpark is aangewezen als locatie voor het nieuwe sportcentrum. Grenzend aan het sportpark ligt een middelbare school, welke gebruik gaat maken van het nieuwe sportcentrum. De gemeenteraad neemt in 2019 een besluit over de definitieve variant, locatie en financiering. Hierna zal het project in de vorm van een bouwteam worden aanbesteed.

Doelstelling van de opdrachtgever:

Het beoogde effect op de lange termijn is een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare sportaccommodatie in Castricum, die mensen stimuleert te sporten, te bewegen en gezond te leven. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en de sociale cohesie versterkt. Een plek die tevens bijdraagt aan het welzijn van de (lokale) samenleving. Het nieuwe sportcentrum dient het voorzieningen niveau in Castricum omhoog te brengen, zodat de gemeente aantrekkelijk blijft om er te wonen, werken of te recreëren. Qua duurzaamheid krijgt het project een voorbeeldfunctie voor de gemeente en haar inwoners.

Projecttoelichting

De nieuwe sportcentrum bestaat uit meerder functies. De zwembadfunctie vormt de kern van de nieuwe accommodatie en wordt eventueel aangevuld met twee sporthallen en aanvullende (zorg)gerelateerde commerciële functies. Het project is modulair opgebouwd, zodat gefaseerde realisatie mogelijk is.

Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbad 25×15,4 en een instructiebad 20×10 met mogelijk hieraan gekoppeld 125 m2 recreatief water. Het project biedt de mogelijkheid om hier twee grote sporthallen aan toe te voegen, gecombineerd met een biljartruimte, fitness, uitgebreide horeca en commerciële (zorggerelateerde) ruimten.

Daarnaast bestaat het project uit een aanpassing van de bestaande infrastructuur en de herinrichting van het sportpark, met onder meer de aanleg van een natuurgras voetbalveld, een kunstgras voetbalveld en een kunstgras korfbalveld.

Hoge duurzaamheidsambities

Het project krijgt geen gasaansluiting en wordt hierdoor all-electric. Nadrukkelijk wordt gezocht naar synergie met de omgeving in de vorm van energie-uitwisseling. Hiermee past het project in de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Castricum. Daarnaast heeft de gemeente de wens dat het project als voorbeeld gaat dienen voor de gemeente en haar inwoners.

Rol OLCO

OLCO voert in opdracht van de gemeente Castricum het projectmanagement. Naast het haalbaarheidsonderzoek, locatieonderzoek en het opstellen van het programma van eisen bestaat dit ook uit de begeleiding van het politieke besluitvormingsproces.

Robert Klein

Robert Klein

Projectmanager
06 28 67 72 32

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

Zwemmen en schaatsen onder één dak

Zwembad-ijshal De Vliet in Leiden
Bewegen

Thuis in zwemmen

Stedelijk Zwembad Oostende (België)