Het zwembad De Witte Brug in Castricum dateert uit 1973 en is verouderd. De gemeenteraad heeft in november 2019 op basis van een haalbaarheidsonderzoek van OLCO een definitief besluit genomen tot nieuwbouw van een zwembad op sportpark Noord-End in Castricum. Het project zal in bouwteamverband verder worden aanbesteed en uitgewerkt. Eind 2021 neemt de gemeenteraad het Uitvoeringsbesluit op basis van de definitieve aanneemsom.

Doelstelling van de opdrachtgever

Het beoogde effect op de lange termijn is een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare sportaccommodatie in Castricum, die mensen stimuleert te sporten, te bewegen en gezond te leven. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en de sociale cohesie versterkt. Een plek die tevens bijdraagt aan het welzijn van de (lokale) samenleving. De nieuwe sportaccommodatie dient het voorzieningen niveau in Castricum te verhogen, zodat de gemeente aantrekkelijk blijft om er te wonen, werken of te recreëren. Het zwembad wordt all-electric en verkrijgt hiermee een voorbeeldfunctie voor de gemeente en haar inwoners.

Projecttoelichting

De nieuwe sportaccommodatie bestaat uit meerder functies. De zwembadfunctie vormt de kern van de nieuwe accommodatie, tezamen met de bijpassende horecavoorziening. In de planvorming wordt rekening gehouden met een eventuele latere aanvulling van de accommodatie met twee sporthallen en (zorg)gerelateerde commerciële functies. Het project wordt hiervoor modulair opgebouwd, zodat gefaseerde realisatie mogelijk is.

Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbad 25×15,4 en een instructiebad 20×10. Daarnaast bestaat het project uit een aanpassing van de bestaande infrastructuur en de herinrichting van het sportpark, met onder meer de aanleg van een natuurgras voetbalveld, een kunstgras voetbalveld en een kunstgras korfbalveld.

Duurzaamheid

Het project krijgt geen gasaansluiting en wordt all-electric. Nadrukkelijk wordt gezocht naar synergie met de omgeving in de vorm van energie-uitwisseling. Hiermee past het project in de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Castricum. Daarnaast heeft de gemeente de wens dat het project als voorbeeld gaat dienen voor de gemeente en haar inwoners.

Rol OLCO

OLCO voert in opdracht van de gemeente Castricum het projectmanagement voor de ontwikkeling van de nieuwe sportaccommodatie. Naast het haalbaarheidsonderzoek, locatieonderzoek, het renovatieonderzoek en het opstellen van het programma van eisen bestaat dit ook uit de begeleiding van het politieke besluitvormingsproces.

Robert Klein

Robert Klein

Projectmanager
06 28 67 72 32

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

Naar een toekomstbestendig zwembad in Amstelveen

Haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw zwembad Amstelveen
Bewegen

Zwemmen midden in de natuur

Nieuwbouw zwembad de Koerbelt in Rijssen
Werken

Nieuwe duurzame gemeentewerf

Nieuwbouw gemeentewerf te Zeist