De gemeente Ermelo heeft het nieuwe multifunctionele sportcentrum in Ermelo gerealiseerd, waarbij OLCO heeft gezorgd voor het complete bouw- en projectmanagement. Het centrum is geschikt voor zwemwedstrijden, waterpolo en (inter)nationale zaalsportwedstrijden zoals rolstoelbasketbal.

Projectupdate Sportcentrum Zanderij in Ermelo

Personeelsrondgang De Zanderij Ermelo

Afgelopen week nam collega Carolien Burgers het personeel van Interactie Sportbedrijf meer over de bouw van hun toekomstige werkplek: De Zanderij in Ermelo. Met zowel een sport- als beweeghal, maar ook een westrijdbad, doelgroepenbad, peuterbad, sauna en whirlpool, is dit een fantastische sportplek voor de inwoners van Ermelo. En voor het personeel wordt dit natuurlijk de perfecte werkplek. Wij kijken al uit naar de officiële sleuteloverdracht eind dit jaar. Tot die tijd werken we hard door aan het fantastische sportcentrum in het groen!

De video door Sportbedrijf Interactie zie je hier!

 

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

Ter vervanging van het bestaande Calluna heeft de gemeente Ermelo het nieuwe Sportcentrum gerealiseerd. Dit bestaande centrum was verouderd en paste niet meer bij de huidige eisen en ambities van de gemeente Ermelo en de gebruikers. Er heeft een afweging plaatsgevonden tussen nieuwbouw en renovatie van het sportcentrum. Hieruit bleek dat nieuwbouw de beste optie was.

De gemeente Ermelo heeft dit nieuwe sportcentrum dan ook voor de inwoners van Ermelo gerealiseerd. Er is gekozen om een ontwerpteam en bouwteam te selecteren, waarmee de gemeente gezamenlijk een optimale invulling heeft gegeven aan de (ruimtelijke) behoefte binnen de hiervoor gestelde kaders.

Projecttoelichting

Het nieuwe sportcentrum heeft drie zwemzalen. Het 25 meter lange wedstrijdbassin bestaat uit 6 banen, inclusief een tribune voor 100 personen. Het doelgroepenbad is voorzien van een geïntegreerde luie trap en miva-lift. Tevens is er voorzien in een peuterbad, whirlpool en sauna. Om de multifunctionaliteit te vergroten zijn het sportbassin en doelgroepenbad voorzien van een beweegbare bodem.

De sporthal is gerealiseerd conform de NOC*NSF norm en heeft een sportvloer van 44,2×32 meter en alle benodigde voorzieningen. De vrije hoogte in de sporthal is 7 meter, geschikt voor diverse zaalsporten. Ook is er voorzien in een tribune voor 150 personen. De hal kan in drie delen worden gedeeld voor het onderwijs. Grenzend aan de sporthal is er een beweeghal gerealiseerd van 32×20 meter. De vrije hoogte in de beweeghal is maar liefst 11 meter, waardoor er trampolinewedstrijden gehouden kunnen worden.

Aanvullend is er een uitgebreide horecagelegenheid met twee multifunctionele ruimtes en is het sportbedrijf in het gebouw gehuisvest.

'Als adviseur en ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om vastgoed zo duurzaam en circulair mogelijk te ontwikkelen, passend binnen de kaders en bij de ambities van de gemeente en gebruiker. In dit geval moesten aannemers die brood zagen in het project niet alleen hun visie op circulariteit verwoorden, maar ook een top drie van concrete circulaire maatregelen omschrijven die ze wilden gaan toepassen.'

Paul van Dorst Projectmanager

Rol OLCO

OLCO heeft samen met de gemeente, het sportbedrijf en de verschillende gebruikers een PvE (programma van eisen) opgesteld. Deze uitgangspunten zijn door OLCO vertaald in het ontwerp. Daarnaast heeft OLCO gezorgd voor het complete bouw- en projectmanagement ten aanzien van de aanbestedingsstrategie, de afstemming tussen adviseurs zoals installatieadviseur, architect en constructeur, alsmede de afstemming met de Gemeente en de Exploitant. OLCO heeft gedurende het gehele proces van ontwerp en uitvoering gezorgd voor intensief contact met alle partijen om de ontwerpuitwerking optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers.

Duurzaamheid

Het nieuwe sportcentrum is ontworpen met het ‘Passive House’ principe in het achterhoofd, om zowel operationele koolstofdioxide als opgenomen koolstofdioxide te verminderen. Dit kan door een kleine footprint en een efficiënt gebouwcasco met hoge thermische prestaties en luchtdichtheid. Het modulaire, structurele raster op de begane grond en de grote overspanning op de eerste verdieping maken het een gebouw dat goed inzetbaar is voor allerlei verschillende toepassingen.

Het ontwerp volgt de benadering ‘bouwstoffen eerst’, met een strategie die voorrang geeft aan passieve ontwerpprincipes, duurzame materialen, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De eenvoudige bouwstijl zorgt ervoor dat het gebouwcasco een hoge U-waarde en luchtdichtheid kan bereiken, waardoor het primaire energieverbruik wordt geminimaliseerd. Er is voorrang gegeven aan het maximaal gebruik maken van natuurlijk licht en natuurlijke ventilatie.

Projectupdate Sportcentrum Zanderij in Ermelo

Sportcentrum Zanderij bereikt hoogste punt!

Afgelopen maandag 21 november vierden wij onder het genot van een hapje en drankje het hoogste punt van de bouw van het nieuwe sportcentrum in Ermelo.

Hierbij waren alle betrokkenen van zowel de ontwerpfase als uitvoering, de exploitant, de gebruikers en de omwonenden aanwezig. Wethouder Hamstra en Mark Broere van Sportbedrijf Interactie hesen de vlag naar het hoogste punt. Een mooie mijlpaal voor het hele team!

Zie hier ook de fantastische video gemaakt door Sportbedrijf Interactie!

 

Projectupdate Sportcentrum Zanderij in Ermelo

Bouw van Sportcentrum Zanderij vordert gestaag

De bouw van Sportcentrum Zanderij vordert gestaag. Afgelopen week zijn de grote zandfilters op hun plek in de kelder gehesen. Daarnaast is er gestart met de opbouw van de staalconstructie, zo krijgt ook de sporthal steeds meer vorm. Dit was direct een leuk moment om een rondleiding te organiseren voor de nieuwe gebruikers van het sportcentrum. En voor het personeel meteen de kans om het project met een drone vast te leggen. Het resultaat is fantastisch!

Richting het einde van dit jaar ligt de nadruk op de bouwlocatie op het plaatsen van dakplaten, gevelbeplating en vliesgevels van de sporthal. Vervolgens zal ook de staalconstructie van het zwembad volgen, waarna het exterieur van het zwembad in het nieuwe jaar ook vorm zal krijgen.

 

 

Projectupdate Sportcentrum Zanderij in Ermelo

Funderingen en vloeren van Sportcomplex Zanderij worden gestort

De bouwvak is inmiddels weer achter de rug en dat betekent dat de bouw weer in volle gang is! Zo ook bij Sportcomplex Zanderij in Ermelo, waar op dit moment de funderingen en de vloeren worden gestort. Zie de foto’s hieronder van het storten van de zwembadvloeren. De contouren van het complex krijgen zo als maar meer vorm.  Vervolgens staat het optrekken van de staalconstructie op de planning.

Begin volgend jaar is het gebouw wind- en waterdicht. De oplevering van het sportcentrum staat voor het najaar van 2023 gepland.

Projectupdate Sportcentrum Zanderij in Ermelo

We gaan beginnen met de bouw van Sportcentrum Zanderij!

In Ermelo gaan we beginnen aan de bouw van het nieuwe sportcentrum. Deze week waren alle partijen op de bouw aanwezig om gezamenlijk het bouwbord én de nieuwe naam van het complex te onthullen: Sportcentrum Zanderij. Het complex is dusdanig vormgegeven dat het de gebruikers dé plek biedt om te sporten en Ermeloërs enthousiasmeert om in beweging te zijn. Zo komen gebruikers graag (terug) in dit fantastische complex om te bewegen binnen het Vitale Sportpark.

Nu de naam, het bouwbord én het ontwerp bekend zijn, kunnen we gaan bouwen! Zo hebben de sloop en bomenkap al plaatsgevonden, wordt er nu opgebouwd door funderingen te storten en volgt na de zomer het optrekken van de staalconstructie. Begin volgend jaar is het gebouw wind- en waterdicht. De oplevering staat voor het najaar van 2023 gepland. Een mooi vooruitzicht dat wij met de betrokken partijen FaulknerBrowns, Haafkes, WSP, Boersema, BBP, Noorman, Hollander, Paulus en Hellebrekers met goede hoop tegemoetzien!

Projectupdate Sportcentrum Zanderij in Ermelo

Werkzaamheden sportcentrum Ermelo van start

Wethouder Leo van der Velden (namens het college van burgemeester en wethouders) en directeur Fons Haafkes (van Aannemersbedrijf Haafkes) hebben de realisatieovereenkomst voor de nieuwbouw van het sportcentrum aan de Zanderij ondertekend. Hiermee is de laatste horde genomen om van start te gaan met de bouw!

In de eerste fasen is deze start nog beperkt tot het slopen van enkele gebouwen en een sterk gereduceerde bomenkap. Samen met de klankbordgroep en landschapsarchitect is er een terreininrichting gevonden die ontsluiting en parkeren optimaal faciliteert en de bestaande bomen waar mogelijk behoudt. In april zal de schop echt in de grond gaan, waarna de opening van het complex in januari 2024 zal zijn!

Projectupdate Sportcentrum Zanderij in Ermelo

Landschapsarchitect voor Sportcomplex Ermelo is aanbesteed!

Het nieuwbouw multifunctionele sportcentrum in Ermelo ligt in een groene omgeving grenzend aan een natura 2000 gebied. Op het sportpark ‘De Zanderij’ is een passende landschapsinvulling daarom van enorm belang. Tevens moet bewegen een prominente rol krijgen in het ‘Vitaal Sportpark’. Gezien de unieke locatie en de diversiteit aan gebruikers van het terrein en de omgeving zal het ontwerpproces van het buitenterrein georganiseerd worden door landschapsarchitect MTD. Zij zijn in het aanbestedingsproces, welke georganiseerd is door OLCO, gekozen op basis van het opgestelde Plan van Aanpak en de uiterst groene ontwerpvisie. De uitgangspunten ‘bewegen in de buitenlucht’ en ‘groen’ hebben hier een nadrukkelijke rol.
Wij hebben alle vertrouwen in een groen, vitaal en functioneel resultaat dat aansluit op het gebruik van ‘De Zanderij’ en het nieuwe sportcentrum!

Voor dit sportcentrum zijn inmiddels het ontwerp- en bouwteam geselecteerd. In dit team worden nu de technische aspecten afgestemd. Daarna staat start bouw van het nieuwe sportcentrum dit najaar gepland. In de loop van volgend jaar zal het ontwerp van MTD ook gerealiseerd gaan worden op locatie.

Projectupdate Sportcentrum Zanderij in Ermelo

Gebruikers en omwonenden betrokken bij nieuwbouw Sportcomplex Ermelo

Momenteel vindt de ontwerpfase van het nieuw te bouwen sportcomplex voor sportpark ‘De Zanderij’ plaats. Hierbij wordt de ruimte gegeven aan gebruikers, omwonenden en andere partijen om wensen en visies te delen. OLCO is overtuigd dat alleen zo een duurzame maatwerkoplossing gerealiseerd kan worden.

Op 31 augustus 2020 vond een klankbordgroep plaats met gebruikers zoals verenigingen over het ontwerp van het complex. Op 7 september volgde de klankbordgroep die zich richtte op het ontwerp van het buitenterrein.

In oktober wordt het definitieve ontwerp afgerond, waarna het ontwerp verder technisch uitgewerkt zal worden ter voorbereiding van de start van de bouw. Separaat zal het buitenterrein worden ontworpen. Zie hier alvast een video van het ontwerp van het nieuwe sportcentrum!

Projectupdate Sportcentrum Zanderij in Ermelo

OLCO ook betrokken bij ontwerp en realisatie van het buitenterrein van sportcomplex Ermelo

Op dit moment realiseert de gemeente Ermelo het nieuwe multifunctionele sportcentrum in Ermelo. OLCO treedt hier namens de gemeente op als gedelegeerd opdrachtgever en functioneert als proces- en projectmanager.

Onlangs heeft OLCO de aanvullende opdracht gekregen om ook het ontwerp en de realisatie voor het buitenterrein te organiseren. Voor de locatie van het nieuwe sportcomplex is gekozen voor sportpark ‘De Zanderij’. De ontwikkeling biedt mogelijkheden om het huidige sportpark te transformeren naar een levendig en aantrekkelijk sportgebied dat past in de sportvisie van de gemeente Ermelo (‘Heel Ermelo beweegt’) en de ontwikkeling van een ‘Vitaal Sportpark’.

Projectupdate Sportcentrum Zanderij in Ermelo

Schetsontwerp nieuw zwem-/ sportcomplex Ermelo gepresenteerd

Maandagavond 16 december werd, tijdens een door de gemeente Ermelo georganiseerde informatieavond,  het schetsontwerp van het nieuwe zwem- en sportcomplex Ermelo gepresenteerd aan gebruikers en omwonenden. De opening van het nieuwe sportcomplex, dat gebouwd wordt op sportpark De Zanderij, staat gepland in het derde kwartaal van 2022.

Lees meer over het schetsontwerp en de informatiedag in de media door link 1 en link 2.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Paul van Dorst

Paul van Dorst

Projectmanager
+31 6 2159 3838

Meer info?

Neem contact op met Paul van Dorst, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Bewegen

Toekomstvisie zwembaden Groningen

Haalbaarheidsonderzoek 3 zwembaden
Bewegen

Zwemmen op de campus

Zwembad De Braak in Helmond
Bewegen

Zwemmen en schaatsen onder één dak

Nieuwbouw zwembad/ijshal De Vliet Leiden