De gemeente Ermelo realiseert het nieuwe multifunctionele sportcentrum in Ermelo, waarbij OLCO zorgt voor het complete bouw- en projectmanagement. Het centrum is geschikt voor zwemwedstrijden, waterpolo, alsmede (inter)nationale zaalsportwedstrijden zoals rolstoelbasketbal.

Projectupdate Nieuw Sportcentrum in Ermelo

Landschapsarchitect voor Sportcomplex Ermelo is aanbesteed!

Het nieuwbouw multifunctionele sportcentrum in Ermelo ligt in een groene omgeving grenzend aan een natura 2000 gebied. Op het sportpark ‘De Zanderij’ is een passende landschapsinvulling daarom van enorm belang. Tevens moet bewegen een prominente rol krijgen in het ‘Vitaal Sportpark’. Gezien de unieke locatie en de diversiteit aan gebruikers van het terrein en de omgeving zal het ontwerpproces van het buitenterrein georganiseerd worden door landschapsarchitect MTD. Zij zijn in het aanbestedingsproces, welke georganiseerd is door OLCO, gekozen op basis van het opgestelde Plan van Aanpak en de uiterst groene ontwerpvisie. De uitgangspunten ‘bewegen in de buitenlucht’ en ‘groen’ hebben hier een nadrukkelijke rol.
Wij hebben alle vertrouwen in een groen, vitaal en functioneel resultaat dat aansluit op het gebruik van ‘De Zanderij’ en het nieuwe sportcentrum!

Voor dit sportcentrum zijn inmiddels het ontwerp- en bouwteam geselecteerd. In dit team worden nu de technische aspecten afgestemd. Daarna staat start bouw van het nieuwe sportcentrum dit najaar gepland. In de loop van volgend jaar zal het ontwerp van MTD ook gerealiseerd gaan worden op locatie.

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

Ter vervanging van het bestaande Calluna realiseert de gemeente Ermelo het nieuwe Sportcentrum. Dit bestaande centrum is verouderd en past niet meer bij de huidige eisen en ambities van de gemeente Ermelo en de gebruikers. Er heeft een afweging plaatsgevonden tussen nieuwbouw en renovatie van het sportcentrum. Hieruit is naar voren gekomen dat nieuwbouw de beste optie is. De gemeente Ermelo realiseert dit nieuwe sportcentrum dan ook voor de inwoners van Ermelo. Er is gekozen voor het selecteren van een ontwerpteam en bouwteam, waarmee de gemeente gezamenlijk een optimale invulling geeft aan de (ruimtelijke) behoefte binnen de hiervoor gestelde kaders.

Projecttoelichting

Het nieuwe sportcentrum krijgt drie zwemzalen. Het 25 meter lange wedstrijdbassin bestaat uit 6 banen, inclusief een tribune voor 100 personen. Het doelgroepenbad is voorzien van een geïntegreerde luie trap en miva-lift. Tevens is er voorzien in een peuterbad, whirlpool en sauna. Om de multifunctionaliteit te vergroten zijn het sportbassin en doelgroepenbad voorzien van een beweegbare bodem.

De sporthal wordt gerealiseerd conform de NOC*NSF norm en heeft een sportvloer van 44,2×32 meter en alle benodigde voorzieningen. De vrije hoogte in de sporthal is 7 meter, geschikt voor diverse zaalsporten. Ook is er voorzien in een tribune voor 150 personen. Tevens kan de hal in drie delen worden gedeeld voor het onderwijs. Grenzend aan de sporthal wordt er een turnhal gerealiseerd van 32×20 meter. De vrije hoogte in de turnhal is maar liefst 11 meter, waardoor er trampolinewedstrijden gehouden kunnen worden.

Aanvullend is er een uitgebreide horecagelegenheid met twee multifunctionele ruimtes en zal het sportbedrijf zich in het gebouw huisvesten.

'Als adviseur en ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om vastgoed zo duurzaam en circulair mogelijk te ontwikkelen, passend binnen de kaders en bij de ambities van de gemeente en gebruiker. In dit geval moesten aannemers die brood zagen in het project niet alleen hun visie op circulariteit verwoorden, maar ook een top drie van concrete circulaire maatregelen omschrijven die ze wilden gaan toepassen.'

Paul van Dorst Projectleider

Rol OLCO

OLCO heeft samen met de gemeente, het sportbedrijf en de verschillende gebruikers een PvE (programma van eisen) opgesteld. Deze uitgangspunten zijn door OLCO vertaald in het ontwerp. Daarnaast zorgt OLCO voor het complete bouw- en projectmanagement ten aanzien van de aanbestedingsstrategie, de afstemming tussen adviseurs zoals installatieadviseur, architect en constructeur, alsmede de afstemming met de Gemeente en de Exploitant. OLCO zorgt gedurende het gehele proces van ontwerp en uitvoering voor intensief contact met alle partijen om de ontwerpuitwerking optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers.

Duurzaamheid

Het nieuwe sportcentrum is ontworpen met het ‘Passive House’ principe in het achterhoofd, om zowel operationele koolstofdioxide als opgenomen koolstofdioxide te verminderen. Dit kan door een kleine footprint en een efficiënt gebouwcasco met hoge thermische prestaties en luchtdichtheid. Het modulaire, structurele raster op de begane grond en de grote overspanning op de eerste verdieping maken het een gebouw dat goed inzetbaar is voor allerlei verschillende toepassingen. Het ontwerp volgt de benadering ‘bouwstoffen eerst’, met een strategie die voorrang geeft aan passieve ontwerpprincipes, duurzame materialen, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De eenvoudige bouwstijl zorgt ervoor dat het gebouwcasco een hoge U-waarde en luchtdichtheid kan bereiken, waardoor het primaire energieverbruik wordt geminimaliseerd. Er wordt voorrang gegeven aan het maximaal gebruik maken van natuurlijk licht en natuurlijke ventilatie.

Projectupdate Nieuw Sportcentrum in Ermelo

Gebruikers en omwonenden betrokken bij nieuwbouw Sportcomplex Ermelo

Momenteel vindt de ontwerpfase van het nieuw te bouwen sportcomplex voor sportpark ‘De Zanderij’ plaats. Hierbij wordt de ruimte gegeven aan gebruikers, omwonenden en andere partijen om wensen en visies te delen. OLCO is overtuigd dat alleen zo een duurzame maatwerkoplossing gerealiseerd kan worden.

Op 31 augustus 2020 vond een klankbordgroep plaats met gebruikers zoals verenigingen over het ontwerp van het complex. Op 7 september volgde de klankbordgroep die zich richtte op het ontwerp van het buitenterrein.

In oktober wordt het definitieve ontwerp afgerond, waarna het ontwerp verder technisch uitgewerkt zal worden ter voorbereiding van de start van de bouw. Separaat zal het buitenterrein worden ontworpen. Zie hier alvast een video van het ontwerp van het nieuwe sportcentrum!

Projectupdate Nieuw Sportcentrum in Ermelo

OLCO ook betrokken bij ontwerp en realisatie van het buitenterrein van sportcomplex Ermelo

Op dit moment realiseert de gemeente Ermelo het nieuwe multifunctionele sportcentrum in Ermelo. OLCO treedt hier namens de gemeente op als gedelegeerd opdrachtgever en functioneert als proces- en projectmanager.

Onlangs heeft OLCO de aanvullende opdracht gekregen om ook het ontwerp en de realisatie voor het buitenterrein te organiseren. Voor de locatie van het nieuwe sportcomplex is gekozen voor sportpark ‘De Zanderij’. De ontwikkeling biedt mogelijkheden om het huidige sportpark te transformeren naar een levendig en aantrekkelijk sportgebied dat past in de sportvisie van de gemeente Ermelo (‘Heel Ermelo beweegt’) en de ontwikkeling van een ‘Vitaal Sportpark’.

Projectupdate Nieuw Sportcentrum in Ermelo

Schetsontwerp nieuw zwem-/ sportcomplex Ermelo gepresenteerd

Maandagavond 16 december werd, tijdens een door de gemeente Ermelo georganiseerde informatieavond,  het schetsontwerp van het nieuwe zwem- en sportcomplex Ermelo gepresenteerd aan gebruikers en omwonenden. De opening van het nieuwe sportcomplex, dat gebouwd wordt op sportpark De Zanderij, staat gepland in het derde kwartaal van 2022.

Lees meer over het schetsontwerp en de informatiedag in de media door link 1 en link 2.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Paul van Dorst

Paul van Dorst

Projectmanager
+31 (0)6 21 59 38 38

Meer info?

Neem contact op met Paul van Dorst, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Bewegen

Waar beweging centraal staat

Nieuwbouw zwembad in Helmond
Bewegen

Thuis in zwemmen

Stedelijk Zwembad Oostende (België)
Bewegen

Zwemmen en schaatsen onder één dak

Nieuwbouw zwembad en ijshal De Vliet Leiden